Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Domy čp.401 - 450 :

Čp.401, ul.Stožická :

1926 : Jílek Josef (z.27.6.1926 ), n.15.10.1857, zedník, manž. Marie, r.Pytlíková z Chelčic čp.32, odd.21.4.1880.
1933 : Knechtlová Terezie, dámská krejčová, n.27.3.1873.
Knechtlová Věra, obch. příručí, n.25.9.1910.
Jílková Marie, soukromnice, n.6.7.1857.
1935 : Koukl Václav ( z.1.8.1935 ), n.6.8.1932, otec : Václav, traťmistr ČSD, matka : Leopoldina, r.Knechtlová z Vodňan.
Pozn.: Kouklová Leopoldina (z.4.8.1941 Rakovník ), n.30.4.1907 Vodňany, r.
Knechtlová, manž. Václav, traťmistr ČMD v Rakovníku.
1945 : Jílková Marie (nz.5.8.1945 ), n.15.8.1856 Chelčice, r.Pytlíková, vdova po Josefovi, zedníkovi.

Knechtlová Terezie – dámská krejčová

Čp.402, ul.Holečkova :

1919 : Bureš Josef ( z.26.3.1919 ), n.1874, soudní officiál, manž. Antonie, r. Anderlová z Čáslavi, odd. 24.4.1908.
1933 : Pštross František, řídící učitel v.v., n.18.1.1863, manž. Anna, n.11.3.1868.
Pštrossová Emilie, učitelka, n.9.3.1901.

Čp.403, ul.Bavorovská :

1914 : Václav J.Tomsa, městský stavitel a majitel pily.
1921 : Tomsa Václav ( z.6.10.1921 ), n.21.8.1862 Penčín ( okr. Turnov ), manž. Anna, odd. 21.11.1898 Skočice. Pozn.: matrika z. CČH.
1933 : Tomsová Anna, soukromnice, n.14.1.1863.
Kupec František, pilař, n.22.7.1892, manž. Bohumila, n.2.10.1899.
1940 : Tomsová Anna ( n.17.7.1940 ), n.14.1863 Lidmovice, ro. Růžičková, vdova po Václavovi.

Čp.404, ul.Petra Chelčického:

1925 (17.6.) : vloženo vlastnické právo na půl domu se stavební parcelou a zahradou Marii Jordanové.
1933 : Kolář František, soukromník, n.13.7.1861, manž. Marie, n.14.10.1867.
1933 : Kolář František (z.31.12.1933 ), n.13.7.1861 Křepice, manž. Marie, r.Šanderová z Vadkova.

Čp.405, ul.Petra Chelčického :

1927 : Schwarzmayer František ( z.22.10.1927 ), n.21.4.1865 Říčany u Prahy, vrchní železniční officiál v.v., manž. Kateřina r. Křišťálová v Plzni čp.20, odd. 9.2.1892.
1933 : Schwarzmayerová Kateřina, soukromnice, n.21.4.1865.
1938 : A.Kožmínová
1946 : Schwarzmayerová Kateřina ( z.28.6.1946 ), n.20.6.1864 Plzeň, r.Křišťalová, vdova po Františkovi.
1989 : Josef Mráz, krejčovství

Čp.406, ul.Petra Chelčického :

1915 : Himmer Vincenc (z.23.7.1915 ), n.12.1.1856, c.k.plukovník v.v., vdovec po Josefě, rozené Kubáskové z Prahy.
1929 : Nožička Jan (z.28.2.1929 ), n.10.1.1850 Němčice u Netolic čp. 12, arci kněz, býv. biskupský notář, farář v Děšenicích.
1933 : Šílená Marie, soukr., n.12.9.1873.
Nožička Josef, soukr., n.12.7.1852.
1936 : Nožička Josef ( z.7.9.1936 ), n.6.3.1852 Němčice, rolník, vdovec po Anně r. Ondráškové z Plástovic.

Čp.407, ul.Petra Chelčického :

1923 : Parýzek Matěj ( z.24.11.1923 ), n.5.6.1844 Krč čp.8, baštýř v.v., vdovec po Rosálii r.Píchové z Chelčic, odd. 18.10.1870.
1931 : Nováková Anna (z.19.3.1931 ), n.19.9.1851 Štětice, r. Tlapová, vdova po Antonínovi, koželuhovi z Písku.
1933 : Sládek Jakub, farář v.v., n.25.7.1855.
Sládková Antonie, vedení domácnosti, n.1.1.1890.
1934 : Jakub Sládek ( z.19.4.1934 ), n.25.7.1855 Malenice, osobní děkan v.v.

Čp.408, ul.Radomilická :

1919 : Polánská Rosálie ( z.16.3.1919 ), n.28.7.1877 Dub, r.Bušková, vdova po Františkovi, topiči v elektrárně.
1930 : Halík Jaroslav ( z.3.5.1930 ), n.22.7.1911, zubní technik – asistent, otec : Rudolf, mistr slévačský ve Vodňanech, matka : Marie Magdalena r.Seimlová z Dubičného.
1931 : Jordán Václav, obuvnický dělník.
1933 : Jordán Václav, obuvník, n.15.8.1902, manž. Marie, n.5.5.1901.
Halík Rudolf, slévač, n.6.5.1884.
1934 : Rudolf Halík, slévač
1945 : Halíková Antonie (z.8.7.1945 ), n.5.4.1862 Středokluky, r.Srbová, vdova po Čeňkovi, rolníkovi ve Středoklukách.
1947 : Halík Rudolf (z.5.9.1947 ), n.6.5.1884 Praha, slévač, manž. Marie, r.Seimlová.

Čp.409, ul.Radomilická :

1925 (13.2) : Leopold Andres prodal dceři Marii Andresové z Písku polovinu domu.
1933 : Dvořák Jose, krejčí, n.2.4.1890, manž. Fevna Pavlovna, n.3.1.1898.
1941 : Dvořáková Antonie (z.28.12.1941 ), n. asi 1865 Vídeň, r.Vrábková, vdova po
Františkovi, dělníkovi ve Vodňanech.

Čp.410, ul.Radomilická :

1916 : Koubová Josefa ( z.17.5.1916 ), n.16.1.1848 Vodňany, r.Hrdličková, manž.: Václav, zřízenec dráhy v.v.
1920 : Vlková Kateřina ( z.23.6.1920 ), n.16.10.1867 Strakonice, r.Slavíková, manž. František, tovární dělník ve Strakonicích čp.258.
1933 : Jindrová Albína, soukromnice, n.6.2.1871.
Jindra Vojtěch, typograf, n.7.4.1912.
Smetana Jan, obch. příručí, n.24.4.1912.

Čp.411, ul.Švermova :

1933 : obyvatelé domu nejsou ve volebním seznamu.

Čp.412, ul.Švermova :

1920 : Augustin Křížek postavil domek pro Vasila Džůse.
1933 : obyvatelé domu nejsou ve volebním seznamu.

Čp.413, ul.Švermova :

1914 : Horvát Josef (z.16.8.1914 ), n.1898 Dívčice. zámečnický učeň, otec : zemřelý Josef, železniční zřízenec z Dívčic, matka : Terezie, r.Tesařová z Malého Újezda.
1933 : Jaromír Vondrášek, elektrostrojnické dílny a koncesovaný radiozávod.
1933 : VondrášeK Karel, dozorce stát. legrafu, n.16.9.1885, manž. Marie, n.22.9.1888.
Vondrášek Jaromír, strojník, n.11.4.1911.
1935 : zastoupení motocykl Strakonice

Čp.414, ul.Švermova :

1917 : Vlk Josef ( z.20.4.1917 ), n.30.3.1917, otec : František, kovář, matka : Marie, r.Lazarová z Těšovic čp.13.
1926 (11.5.) : Františka Kohoutová dala svému ženichovi Tomaši Kohoutovi z Protivína doživotní právo používání domu.
1927 (29.5.) : vloženo vlastnické právo na půl domu nezletilé Elišce Kohoutové.
1927 (16.7.) : vloženo právo užívání polovice domu pro Tomáše Kohouta.
1933 : Kohout Tomáš, žezničář v.v., n.10.12.1867, manž. Františka, n.27.6.1880.
Kornoušek František, železničář, n.20.7.1899, manž. Božena.
1943 : Majerová Eliška (z.9.1.1943 ), n.27.12.1942 Vodňany, otec : František, strojvedoucí, matka : Eliška, r.Kohoutová z Vodňan.

Čp.415, ul.Švermova :

1921 : Marešová Anna (z.4.11.1921 ), n.5.8.1844 Paseky, r.Žáková, vdova po Františkovi, rolníkovi v Zaboří, odd. 3.2.1870.
1922 : Pletka Antonín ( z.28.7.1922 ), n.29.7.1886 Zaboří, tesař. Pozn.: matrika z. CČH.
1925 : Prášková Vlasta ( z.26.6.1925 ), n.12.6.1925. otec : Václav, řetězokovář, matka : Růžena, r.Kubíková ze Záblatíčka čp.30.
1925 (8.5.) : vloženo vlastnické právo Antonii Pletkové na polovinu domu.
1931 : Kužvart Antonín.
1933 : Pletková Antonie, dělnice, n.17.2.1882.
Pletka Bohuslav, natěrač, n.17.5.1912.
Švácha Vojtěch, řetězokovář, n.6.8.1887, manž. Marie, n.2.8.1896.
Kužvart Antonín, dělník, n.18.5.1870, manž. Marie, n.8.9.1873.
Kužvart Antonín, krejčí, n.23.10.1899.
1934 : Filomena Havlová ( z.3.7.1934 ), n.17.4.1870 Stachy, r.Voldřichová,vdova po
zedníkovi Josefovi.
1937 : Louženský Václav ( z.17.12.1937 ), n.21.4.1936 Těchořovice, otec : Antoním, matka : Ludmila, r.Červnová.
1989 : Bohuslav Pletka – práce malířské a natěračské

Čp.416, ul.Radomilická :

1933 : Varyš František, holič, n.16.9.1903, manž. Albína, n.26.12.1901.
Novák Antonín, dělník, n.17.6.1905, manž. Anna, n.13.12.1906.
Lád František, obuvník, n.6.6.1896, manž. Františka, n.9.3.1894.
1935 : Hubáčková Anna (z.7.6.1935 ), n.5.5.1884 Vodňany, r.Tomková, manž.Josef, dělnice
1936 : Ton Josef ( z.31.1.1936 ), n.7.10.1935, otec : Farntišek, zedník, matka : Růžena, r. Fáberová z Hodonic.
1939 : Tomková Jana ( z.4.2.1939 ), n.27.1.1939, matka : Jana, služebná ve V.

Čp.417, ul.Stožická :

1917 : Bednářová Anděla ( 10.5.1915 – 17.3.1917 ), otec : Václav, cihlář, matka : Marie, r. Samšulová z Březnice u Boskovic.
1919 : Stehlíková Kateřina ( z.3.2.1919 ), n.3.7.1859 Vodňany čp.164, r. Rennerová, manž. František, cihlář, odd.30.10.1882.
1920 : Keclíková Kateřina (z.10.12.1929 ), n.21.12.1852 Lidmovice, r.Krislová, vdova po Matinovi, dělníkovi z LIdmovic.
1931 : Kučera Josef (z.16.3.1931 ), n.29.11.1930, otec : Josef, dělník, matka : Marie, roz. Šimková z Libějovic.
1933 : Kučera Josef, dělník, n.9.3.1905, manž. Marie, n.24.6.1902.
Korych Bohumil, dílovedoucí, n.27.9.1882, manž.Anna, n.15.7.1884.
Korych Josef, dělník, n.16.5.1912.
Tupý František, školník v.v., n.14.10.1872, manž.Anna, manž., n.14.5.1883.
Kučera Vojtěch, kovář, n.6.11.1906, manž. Božena, n.2.1.1907.

Čp.418, ul.Barvířská :

1917 : Christián Kamil ( z.24.4.1917 ), n.19.5.1916, otec : Kamil, úředník dráhy v Cařihradě, matka : Kristina, roz. Vlčková z Vodňan.
1920 : Prášková Božena ( z.13.6.1920 ), n.11.6.1920, otec : Maxmilián, obuvník, matka : Alžběta, r.Bízková z Vodňan.
1921 : Prášek Antonín ( z.9.10.1921 ), n.13.8.1921. otec : Maxmilián, obuvník, matka : Alžběta, r.Bízková z Radčic čp.33.
1931 : Prášek Maxmilián ( z.14.3.1931 ), n.2.10.1879 Vodňany, sydař, maž. Alžběta r.Bízková z Radčic.
1933 : Prášková Alžběta, dělnice, n.6.4.1881. Prášková Anna, v domácnosti, n.11.8.1911.
Kajer Josef, dělník, n.22.1.1899, manž. Růžena, n.18.5.1896.
Kalina Dominik, dělník, n.5.8.1874.
Kalinová Marie, dělnice, n.20.5.1890.
Markytán Jan, dělník, n.7.6.1893, manž. Marie, n.1.8.1891.
Markytánová Anna, dělnice, n.6.7.1872.
1944 : Prášek Václav ( z.14.11.1944 ), n.31.8.1912 Vodňany, holičský pomocník, manž. Anna, r.Vítová z Radomilic.
1946 : Pechová Anna ( z.11.3.1946 ), n.29.7.1883 Nihošovice, r. Pátková, vdova po Matějovi, zedníkovi ve Vídni.

Čp.419, ul.Petra Chelčického :

1933 : obyvatelé domu nejsou ve volebním seznamu.

Čp.420, ul.

1933 : Carda Vojtěch, děkan v.v., n.26.4.1861.
Jounová Veronika, hospodyně, n.4.9.1868.
1935 : Vojtěch Carda ( 16.12.1934 ) vikář v.v., bývalý arcikněz vimperský a farář
v Předslavicích, n. 26.4.1861 Hájek.
1941 : Jounová Veronika ( z.20.6.1941 ), n.4.9.1868 Vadkov čp.4, soukromnice.

Čp.421, ul.Petra Chelčického :

1916 : Soukupová Marie ( z.9.8.1916 ), n.8.9.1849 Drahonice, r.Potužníková, manž. Josef, průmyslník.
1926 : Zánová Terezie ( z.7.6.1926 ), n.8.10.1865 Chelčice, r.Žlábková, manž. Prokop šafář v.v.
1933 : Zána Prokop, šafář v.v., n.25.4.1856.
Zánová Božena, vedení domácnosti, n.18.10.1896.
1935 : Prokop Zána

Čp.422, ul.Radomilická :

1914 : Majer Karel (z.24.7.1914 ), n.4.6.1914, otec : Vojtěch, podruh, matka : Anna, r.Vlčková z Hory (?).
1931 : Vojtěch Majer, rolník.
1933 : Majer Vojtěch, zedník, n.15.8.1875, manž. Anna.
Majerová Kateřina, soukromnice, n.25.5.1852.
Majer Václav, zedník, n. 23.8.1906, manž. Anna, n.18.4.1908.
1934 : Kateřina Majerová ( z.17.5.1934 ), n.23.5.1852 Karlov.

Čp.423, ul.Elektrárenská :

1933 : Kovařík Josef, hrobník, n.31.10.1891, manž. Marie, n.17.10.1897.
Bílek Jaroslav, autodopravce, n.4.6.1911.

Čp.424, ul.:

1924 : Fridrichová Marie (z.27.9.1924 ), n.4.7.1851 Velký Újezd, r.Troblová, manž. Antonín, odd., 17.6.1876.
1926 (14.11.) : vloženo vlastnické právo na polovinu domu Antonínu Fridrichovi.
1933 : Fridrich Antonín, šakář v.v., n.20.3.1852.
Ungrová Hedvika, hospodyně, n.11.8.1875.
1936 : Fridrich Antonín (z.23.10.1936 ), n.20.3.1852 Černovice, schwarzenberský
hospodářský šafář v.v., vdovec po Marie r.Troblové.
1937 : Drásta František ( z.5.12.1937 ), n.8.3.1860 Žďár, ředitel škol v.v. ve Vodňanech, manž. Marie, r.Floriánová z Prahy.
1938 : Drásta Fridrich.

Čp.425 ( ul.Petra Chelčického ) :

1931 : P.Gregora Jakub, děkan v.v.
1933 : obyvatelé domu nejsou ve volebním seznamu.
1934 : Václav Louženský

Čp.426 ( ul.Petra Chelčického ) :

1925 (10.4.) : Josef a Barbora Hrdinovi ml. postoupili Karlu a Anna Hrdinovým, Marii Frausové a Růženě Šmirousové dům s příslušenstvím za 15 tis. Kč.
1931 : Hrdina Josef (z.6.4.1931 ), n.26.5.1851 Mšec u Slaného, šafář na odpočinku, manž. Barbora, r.Žlábková.
1933 : Hrdinová Barbora, soukromnice, n.30.11.1861.
Fraus František, úředník dráhy, n.30.8.1881, manž. Marie, n.21.12.1888.
1936 : František Fraus
1937 : Hrdinová Barbora (z.9.11.1937 ), n.30.11.1861 Libějovice, r.Žlábková, vdova po Josefovi, schwarzenberském šafáři v.v.

Čp.427,ul. :

1921 : Tomáš Louženský.
1927 : Randák František ( z.27.1.1927 ), n.28.3.1863 Zbudov, býv. porybný, manž. Anna, r.Louženská ze Křtětic čp.19, odd.7.9.1892. Pozn.: matrika z.CČH.
1933 : Frčka František, zemědělec. n.8.6.1897, manž. Marie.
1948 : Frčka František (z.29.7.1948 ), n.8.6.1897 Dlouhá Lhota, manž. Marie, r.Toušková,ze Žárovny.

Čp.428, ul.Stožická :

1924 (24.2.) : řídící učitel František Jaroš prodal dům na Holečkově předměstí Kozovi, zahradnickému pomocníkovi z Protivína za 44 tis.Kč i se včelínem se 33 úly.
1933 : Koza Vojtěch, zahradník, n.6.4.1866, manž. Kateřina, n.14.10.1874.
Koza Ladislav, strojník, n.7.6.1909.
1937 : Koza Vojtěch (z.25.11.1937 ), n.6.4.1866 Protivín, schwarzenbergský zahradník v.v. ve Vodňanech, manž. Kateřina, r.Čumpelová.
1942 : Kozová Kateřina (z.18.10.1942 ), n.14.10.1874 Chvaletice, r.Čumpelová, vdova.

Čp.429 (ul.) :

1933 : Fiala Jan, zedník, n.18.5.1881, manž. Marie, n.28.12.1883.

Čp.430 :

1928 : Řehořová Barbora ( z.29.6.1928 ), n.28.10.1845 Újezdec čp.1, r. Dejmková, manž. Josef, soukromník, odd. 29.5.1911.
1933 : Řehoř Josef, soukromník, n.25.4.1844.
Štípek Josef, typograf, n. 1.1.1890, manž. Berta, n.1.7.1894.
1938 : Řehoř Josef ( z.19.8.1938 ), n.17.4.1849 Rojice, tesař, vdovec po Marii r. Janečkové.
1939 : Jelínek Leopold (z.13.12.1939 ), n.22.11.1859 Strakonice, železniční zřízenec v.v., vdovec po Marii, r.Zemanové ze Lnář.
1942 : Knechtlová Jaroslava Terezie ( z.30.9.1942 ), n.27.4.1942, matka : Emanuela, švadlena.
1953 : Kopecký Jaroslav (z.8.7.1953 ), n.23.12.1925 Češnovice, otec : Jaroslav, matka : Růžena, r.Zahradníková. Manž. Božena, r.Motlová. Autozávozník.

Čp.431, ul.Čelakovského :

1927 (7.2.) : Václav a Marie Kybicovi prodali Josefu Kalinovi z Českých Velenic dům se zahradou za 100 tis. Kč a hostinský inventář za 44 500 Kč.
1927 (7.7.) : udělena hostinská koncese Josefu Kalinovi.
1933 . Kalina Josef, hostinský, n.16.1.1890, manž. Růžena, n.13.7.1893.
Hušáková Božena, v domácnosti, n.10.10.1902.
Louženská Kateřina, obchodnice, n.13.2.1878.
Louženská Marie, modistka, n.18.12.1910.
1933 : obchodník Josef Louženský
1933 : hostinský Jan Kalina

Pozn.: Anna Kalinová ( z.27.7.1927 ), n.2.6.1853 Žihovce čp.47, r.Ražánková, vdova po Martinovi, hodináři ve Velešíně čp.36.

Čp.432, ul.Legií :

1933 : Kovanda Tomáš, rolník, n.17.10.1877, manž. Alžběta, n.11.11.1876.
Kalíšek Vojtěch, hudebník, n.26.6.1908, manž. Gertruda, n.3.2.1910.

Čp.433, ul.Staropoštovská :

1925 : Mostecká Johanna ( z.25.4.1925 ), n.23.5.1848, r.Žahourová čp.91/II., vdova po Janovi, mlynáři.
1930 : Mostecký Jaroslav (z.7.11.1930 ), n.25.2.1882, rolník.
1933 : obyvatelé domu nejsou ve volebním seznamu.
1940 : Podlaha Ludvík (z.28.9.1940 ), n.16.8.1895 Hrbov. Vrchní inspicient finanční stráže,manž. Josefa, r.Steinochová. Pozn.: matrika z. CČH.
1941 : Piklová Anna ( z.16.1.1941 ), n.26.7.1856 Konipiště, r.?, vdova po Janovi.

Čp.434, ul.Říční :

1933 : Klíma František, zemědělec, n.6.2.1885, manž. Terezie.

Čp.435, ul.Budějovická :

1916 : Muchl Jaroslav ( z.29.1.1916 ), n.8.12.1914, otec : Josef, tesař, matka : Marie, roz.Pinkasová z Jasené.
1931 : Jan Skoupý – výroba pilníků a strouháků.
1933 : Skoupý Jan, pilníkář, n.27.12.1886, manž. Anna, n.12.6.1896.
1938 : Skoupý Jan ( z.23.1.1938 ), n.25.12.1926, otec . Jan, pilníkář, matka : Anna, r.Šebendová z Javornice.

Čp.436 ( ul.Petra Chelčického ) :

1933 : Novák Václav, zemědělec, n.16.5.1886, manž. Anna, n.28.2.1887.
Nováková Marie, švadlena, n.18.11.1911.
Kapustová Marie, soukromnice, n.8.12.1863.
1937 : Novák Václav (z.25.9.1937 ), n.16.5.1886 Vodňany, mistr zednický, manž.: Anna, r.Kapustová ze Skočic.
1940 : Kapustová Marie (z.22.4.1940 ),n.4.10.1863 Skočice, r.Benešová, vdova po
Františkovi, kočím ve Skočicích.

Čp.437, ul.Petra Chelčického :

1920 : Trnková Marie ) z.9.9.1920 ), n.20.9.1851 Svinětice, svobodná, otec : František, kolář ve Sviněticích čp.37, matka : Anežka r.Jedličková ze Svinětic čp.37.
1930 : Trnková Anna ( z.11.5.1930 ), n.6.3.1857 Svinětice, soukromnice.
1933 : Trnková Teresie, soukromnice, n.15.2.1863.
Špatný František, obuvník, n.28.11.1888, manž. Marie, n.27.3.1895.
1936 : Trnková Terezie ( z.3.10.1936 ), n.14.10.1863 Svinětice.

Čp.438 (ul.) :

1929 : Mostecký Karel (z.22.8.1929 ), n.2.11.1855 v čp.176/I., hodinář, manž. Růžena, roz. Loulová z Týna nad Vltavou.
1933 : Cizl Jan, dílovedoucí, n.1.5.1897, manž. Anna, n.3.6.1900.

Čp.439 (ul.) :

1921 : Jelínek Josef (z.28.5.1921 ), n.29.2.1845, býv. rolník a hostinský, manž. Anna, roz. Louženská z Krašlovic, odd. 19.8.1873. Pozn.: manželka Anna ( n.3.8.1851 ) zemřela 12.8.1937 v Pohorovicích čp.15.
1926 (7.5.) : Anna Jelínková z Pohorovic a Josef Jelínek ml. ze Srbice prodali Václavu a Boženě Řídkých dům a role č.k.958/15 za 20 tis.Kč.
1927 (19.12) : Václav Řídký prodal dům se zahradou Janu a Boženě Mottlovým za 60 tis.Kč.
1933 : Motl Jan, zemědělec, n.19.6.1901, manž. Božena, n.4.9.1905.
Motl Petr, soukromník, n.17.6.1873, manž. Josefa.
1938 : Mottl.

Čp.440 :

1926 : Weisová Terezie ( z. 21.5.1926 ), n.18.9.1958 Měkynec, r.Stěchová, manž. Josef, odd. 1910.
1933 : Randák František, zemědělec, n.27.10.1899, manž. Marie, n.20.5.1894.
Weis Josef, soukromník, n.30.1.1855.
1943 : Weis Josef ( z.9.11.1943 ), n.30.1.1855 Bergreichnstein, vdovec po Terezii.

Čp.441, ul.Nerudova / ul.Havlíčkova :

1926 : Pešková Terezie ( z.17.5.1926 ), n.15.9.1849 Obora, r.Čondlová, vdova po Bartoloměji, šafáři na odpočinku.
1933 : Čondl Karel, studnař, n.8.10.1888, manž. Marie, n.1.9.1886.
Čondlová Terezie, švadlena, n.14.10.1910.

Karel Čondl – práce studnařské a pumpařské.

Čp.442 ( ul. ) :

1933 : Stluková Alžběta, soukromnice, n.3.11.1897.
Stluka František, zemědělec, n.10.10.1881, manž. Alžběta.
Čapek Rudolf, železniční zřízenec, n.17.4.1894, manž. Marie.

Čp.443, ul.:

1933 : Neškodný Matěj, zemědělec, n.15.7.1864, manž. Marie, n.25.3.1879.
Neškodný Jaroslav, zemědělec, n.26.11.1901.
Neškodný Karel, zemědělec, n.13.12.1903.
1937 : Seníková Rosálie ( z.16.1.1937 ), n.27.9.1843 Pohorovice, r.Bursová, vdova po Janovi, krmiči ve Vodňanech.
1939 : Neškodný Matěj (z.31.12.1939 ), n.15.2.1863 Drahonice, rolní, manž. Marie, roz. Seníková ze Skočic.
1941 : Filípek Josef (z.25.10.1941 ), n.17.3.1872 Břilice, rolník, manž. Marie, r.Tyčková z Ledenic.

Čp.444 :

1918 : Posekaný Jan ( z.4.11.1918 ), n.5.4.1913 Číčenice, otec : Jan, listonoč, matka : Marie, r.Pencová ze Stožic.
1923 : Pajer Alois ( z.12.3.1923 ), n.1.2.1922, otec : Josef, dělník, matka :
Alžběta, r.Řeháčková z Pasek.
1926 (1.12.) : Josef a Marie Našincovi prodali dům se zahradou Leopoldu a Marii
Malkusovým za 8 tis. Kč a výměnek.
1933 : Malkus Leopold, zemědělěc, n.7.1.1900, manž. Růžena.
Našinec Josef, soukromník, n.16.3.1886. manž. Marie, n.29.10.1860.
Našinec František, dělník, n.11.10.1894.
1937 : Našinec Josef ( z. 25.10.1937 ), n.16.3.1857 Vodňany, býv. rolník, manž. Marie, roz.Hrdinová z Krašlovic.

Čp.445, ul.Stožická :

1926 (24.4.) : nabývá vlastnické práva Emanuel Uhravý na dům.
1933 : Říha Vojtěch, veterinární rada, n.6.8.1862, manž. Marie, n.21.2.1870.
Voráčková Anežka, pomocnice v domácnosti, n.25.7.1908.
1945 : Rokosová Anna ( z.1.3.1945 ), n.12.1.1862 Pelhřimov, r.Kollmanová, vdova po Bohumilovi, řezníkovi v Pelhřimově.

Říha Vojtěch – zvěrolékař ( dříve bydlel v ulici Petra Chelčického 367 )

Čp.446, ul.Budějovická :

1933 : Stluka Jan, soukr., n.8.2.1889.
Kozáková Marie, v domácnosti, n.10.11.1900.
Stluková Ludmila, soukr., n.2.12.1854.
1943 : Stluková Ludmila ( z.18.4.1943 ), n.12.9.1854 Krtely, r.Srbená, vdova po Danovi, hostinském ve V.

Čp.447, ul.Nerudova :

1924 (10.2.) : vdova Terezie Šmídrová prodala dům Zámečníkovi, šafáři v.v. z Tálína za 24 tis. Kč.
1933 : Zámečník František, šafář v.v., n.3.11.1869, manž. Kateřina, n.22.4.1872.
1937 : Zámečníková Kateřina ( z.21.1.1937 ), n.28.4.1872 Horní Chrášťany, roz. Matějíčková, manž. František, šafář v.v..
1944 : Zámečník František ( z.7.1.1944 ), n.3.11.1869 Lužice, schwarzenberský šafář v.v. ve Vodňanech, vdovec po Kateřině r.Matějíčkové z Horních Chrášťan.

Čp.448, ul.Nerudova :

1927 : Řehková Kateřina ( z.1.5.5.1927 ) n.30.4.1861 Clumec, r.Cvachová, manž. Jan, nádražní zřízenec v.v., odd. 6.7.1886.
1933 : Řehka Jan, železničář v.v., n.31.5.1859.
Vyhnal František, listonoš, n.4.12.1888, manž. Marie, n.4.11.1891.
1942 : Čipera Ladislav (z.27.12.1942 ), n.17.6.1938 České Budějovice, otec : Rudolf, poúředník dráhy ve Vodňanech, matka : Marie, r.Stibralová.
1951 : Chumová Františka (z.10.2.1951 ), n.11.1.1870 Náhořany, vdova.
Pozn.: manž. Fratišek Chum, z.1936 v čp.164/II., zde je její rodiště Krušlov.

Čp.449, ul.Nerudova :

1925 (4.4.) : Jan Kvasnička prodal dům Karlu Kafkovi a jeho snaše Aloisii Kafkové z Kydlin za 45 000 Kč.
1933 : Kafka Karel, děkan v.v., n.22.5.1862.
Kafková Aloisie, vedení dom., n.14.2.1872.
Czupíková Kateřian, soukromnice, n.10.6.1869.
1942 : Kafka Karel (z.31.10.1942 ), n.22.5.1862 Písek, osobní děkan ve Vodňanech.
1944 : Czupicková Kateřina ( z.7.8.1944 ), n.10.6.1869, soukromnice, otec : František, matka : Kateřina, r.Kleinová.

Čp.450, ul.Nerudova :

1931 : Schönauer Adolf ( z.11.8.1931 ), n.15.12.1860 Domašín ( Louny ), schwarzenberský nadlesní v.v., manž. Eleonora, r.Rejdová z Krče.
1933 : Schönauerová Eleonora, soukr., n.21.2.1872.
Schönauer Kamil, studující, n.14.4.1909.
Soukup Antonín, dělník dráhy, n.20.8.1901, manž. Rlžena.
01.06.2008 00:00:00 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se