Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Domy čp.451 - 500 :

Čp.451, ul.Legií :

1918 : Řeháčková Marta ( z.1.4.1918 ), n.10.3.1901, svobodná, otec : František, krejčí, matka : Anna, r.Bečvářová z Protivína.
1933 : Řeháček František, krejčí, n.3.11.1873, manž. Anna, n.16.10.1882.
Řeháček Oldřich, zedník, n.4.7.1911.
1933 : Řeháček Oldřich ( z.27.7.1933 ), zedník, n.4.7.1911, otec : František, matka Anna, r.Bečvářová. Utopení v Blanici. Pozn.: matrika z. CČH.

Čp.452, ul.Petra Bezruče :

1931 : Fridrich Vojtěch, dílovedoucí.
1933 : Fridrich Václav, maj. slévárny, n.14.9.1867, manž. Anna, n.23.11.1871.
Fridrich Vojtěch, n.5.2.1905.
1945 : Vondráčková Marie ( z.8.12.1945 ), n.7.12.1945, otec : Jaromír, strojní zámečník, matka : Marie, r.Urchsová.

Čp.453, ul. :

1931 : Drda Josef, zahradník.
1933 : Kafková Elsa, manž. továrníka, n.24.3.1887.
1934 : Drdová Marie (z.9.9.1934 ), n.6.9.1934 Vodňany, otec : Josef, zahradník, matka : Kristina r.Strnadová z Horosedel.
1941 : Böhmová Gertha ( z.27.2.1941 ), n.12.2.1941, otec : Rudolf, matka : Kateřina, r.Pencová z Českých Budějovic ( Čtyři Dvory ). Německá národnost.
1941 : Drdová Jiřina (z.1.3.1941 ), n.7.1.1941 Vodňany, otec : Josef, zahradník, matka : Kristina, r.Strnadová z Horosedel.
1953 : Jermoljev Vasil (z.2.11.1953 ), n.10.10.1895 Ust Medvedický (SSSR ), topič, manž. Marie, roz. Předotová.

Čp.454, ul.Rybářská :

1925 : Vojtová Marie ( z.20.3.1925 ), n.5.12.1857 Pražák čp.4, r. Procházková, vdova po dělníkovi.
1925 : Tíková Marie ( z.21.11.1925 ), n.26.10.1925, matka Anna, svob., služebná.
1933 : Tík Jan, zedník, n.10.4.1875, manž. Marie, n.3.1.1879.
Tík Josef, dělník, n.2.2.1903.
Pudivítrová Anna, manž. dělníka, n.29.7.1904.
Tík František, dělník, n.6.10.1906, manž. Barbora, n.4.12.1907.
1933 : Tík Jaroslav ( z.2.3.1933 ), n.6.11.1932, matka Františka, služebná v Černěvsi.
1934 : Tík František ( n.23.10.1934 ), n.11.10.1934, matka : Františka, služebná ve Vodňanech.
1934 : Tík Josef ( z.22.12.1934 ), n.2.2.1903, obuvnický pomocník.
1935 : Jan Tík
1936 : Tík František ( z.3.8.21936 ), n.2.4.1936, matka : Františka, služebná.
1942 : Tík Jan ( z.7.9.1942 ), n.10.4.1875 Selibov, zedník, manž. Marie, r.Procházková z Vitic.
1944 : Tíková Marie ( z.14.10.1944 ), n.3.1.1879 Vitice, r.Procházková, vdova po Janovi.

Čp.455, ul.Budějovická :

1925 (20.6.) : Rosálie Pešková prodala dům s příslušenstvím Františkovi a Marii Křenkovým za 70 tis.Kč.
1928 : Žahourová Anna ( z.26.7.1928 ), n.15.7.1852 Vodňany, r.Horažďovská, vdova po Karlovi, hokynáři.
1933 : Křenková Marie, hokynářka, n.15.7.1891.
Kubeš Jan, šofer, n.19.8.1897, manž. Anna, n.7.4.1900.
Hocek Václav, pekař, n.9.9.1872, manž. Marie, n.16.11.1875.
Hocková Marie, dělnice. n.16.5.1897.
1939 : Toušek František ( z.16.11.1939 ), n.21.11.1868 Netolice, mistr pekařský, manž. Albína, r. Schneedorferová z Hrbova.
1947 : Paule Jan ( z.21.1.1947 ), n.20.8.1888 Kamenný Újezd, tajemník důchodkový v.v., manž. Albína, r.Toušková z Netolic.

Čp.456, ul.Budějovická :

1933 : Melíšek Vojtěch, soukromník, n.12.12.1877, manž. Antonie.
1934 : Vojtěch Melíšek s Antonií přistavili prádelnu.

Čp.457, ul.Budějovická :

1926 : postavil František Herites.
1933 : obyvatelé domu nejsou ve volebním seznamu.
1951 : Románková Eva ( z.9.7.1951 ), n.21.12.1867 Hlochová, r.Wágnerová, vdova.
1963 : zemřela Božena Heritesová

Čp.458, ul.Budějovická :

1927 : Pavlovský František ( z.11.1.1927 ), n.13.12.1856 Temelín, železniční zřízenec v.v., manž. Terezie, r.Kuršová z Újezdce, odd. 22.5.1882.
1933 : Pavlovský Antonín, technický úředník, n.24.5.1887, manž. Kristina.
1989 : Ranná Milena – kovotěs

Čp.459, ul.Alfonse Štastného :

1926 (9.) : Josef a Marie Turkovi prodali Josefu a Anna Kabátovým dům s pozemky za 33 tis.Kč.
1933 : Kabát Josef, železniční úředník, n.11.3.1889, manž. Anna, n.5.7.1887.

Čp.460 ( ul.) :

1933 : obyvatelé domu nejsou ve volebním seznamu-
1939 : Loudová Marie

Čp.461, ul.Alfonse Štastného :

1933 : Malík Ludvík, dělník, n.8.8.1902, manž Marie, n.8.12.1899.
1939 : cementárna Ferdinanda Řídkého
( také pod čp.684 ul. Výstavní – postaveno v roce 1920 )

Čp.462, ul.Bavorovská :

1925 (24.11.) : Bohumil Opatrný postoupil své ženě Antonii polovinu domu.
1933 : Kleinová Marie, manželka soukromníka, n.11.11.1897.
Masura Josef, zahradník, n.5.6.1884.
1939 : Josef Richter – zahradnictví v Můstkách.
1948 : Richter Josef ( z.12.1.1948 ), n.18.1.1912 Chomoutov ( Olomouc ), zahradník, manž. Alžběta, r.Lenková.
1951 : Lenková Marie (z.19.2.1951 ), n.26.12.1873 Drahonice, r. Hlinková, vdova po
hostinském, otec : Jan, matka : Marie, r.Koubová.

Čp.463, ul. :

1933 : Řehoř Karel, maj. poly, n.16.12.1881, manž. Marie.
Marešová Marie, soukromnice, n.12.10.1906.
1933 : Řehoř Karel ( 1.7.1933 ), majitel pily a zasílatel, n.16.12.1881 ve Vodňanech,
manž. Marie r.Kuršová. Pozn.: matrika z. CČH.
1943 : Hůda Václav (z.5.2.1943 ), n.20.7.1868 Vodňany, soukromník, manž.Anežka, r. Hankovcová z Horout. Pozn.: podle jiného zápisu se narodil 26.6.1868, pov. povozník.
1949 : Hůdová Anežka (z.11.1.1949 ), n.15.4.1868 Horouty, r.Hankovcová, vdova.
1951 : Hůdová Marie (z.26.10.1951 ), n.10.9.1905 Zvěřetice, r.Pavlíková, otec : Jakub, manž.Marie, r.Klímová. Manž. Stanislav.

Čp.464, ul. Dr.Hajného :

1924 : Bárta Václav ( z.20.3.1924 ) n.19.3.1924, otec : Václav, dělník v pivovaře, matka : Anežka, r. Kučerová. Pozn.: Matrika z. CČH.
1932 : Sedláčková Magdalena (z.10.12.1889 ), n.10.12.1889 Mokrosuky, r.Kalousová, manž. Vojtěch, pradlák.
1933 : Kvasnička František, domovník, n.4.10.1873, manž. Marie.
Sedlák Vojtěch, dělník, n.8.4.1889.
Zajíčková Anna, žehlířka, n.8.12.1894.
Švarc Josef, zedník, n.15.12.1890, manž. Marie, n.20.10.1892.
Michalec Josef, krejčí, n.4.7.1906.
1935 : Družka – továrna na prádlo fy ,,Ruka “.

Čp.465, ul.Budějovická :

1922 : Klečková Zdenka (z.16.11.1922 ) n.23.8.1922, otec : Josef, cestář, Marie r. Zoubková. Pozn.: matrika z. CČH.
1933 : Klečka Josef, cestář, n.1.1.1891, manž. Marie, n.8.12.1892.
1933 : požár u cestáře Klečky, zničil stáj a kolnu.

Čp.466, ul.Chelčická :

1933 : sklad u nádraží Hospodářského družstva.

Čp.467, ul.Budějovická :

1925 (20.8.) : Tomáš Valenta z Hvožďan prodal Miroslavu Stříbrnému dům s příslušenstvím za 60 tis. Kč.
1933 : autoopravna Miroslav Stříbrný

Čp.468, ul.A.Štastného :

1925 : Ježková Anna (z.8.11.1925 ), n.9.7.1925, otec : Josef, mlynářský, matka : Anna, roz.Cimrhanzlová z Truskovic čp.33.
1933 : Trnka Ferdinand, zedník, n.23.5.1891, manž. Růžena, n.8.4.1894.

Čp.469, ul.Ve strouze :

1932 : Brožová Kateřina ( z.20.8.1932 ), n.25.11.1866 Vlachovo Březí, manž.: Matěj, městský ponocný. Pozn.: matrika z.CČH.
1933 : Brož Matěj, obuvník, n.16.2.1858. Brožová Marie, v dom., n.25.8.1895.
Werner Wilém, kovotlačitel, n.30.12.1900, manž. Marie, n.15.5.1904.
1937 : Kubelka Václav.
1939 : Marie Loudová ( z.15.9.1939 ) n.15.6.1913 Vodňany, r.Bláhová, manž. František, obchodvedoucí v Praze. Pozn.: matrika z. CČH.
1949 : Šídlo Tomáš ( z.25.11.1949 ), n.27.8.1870 Bílsko, vdovec po Rosálii, r.Vrbové z Truskovic.

Čp.470, ul.Ve stodolách :

1927 : Krohová Eva (z.24.9.1927 ), n.21.3.1860 Cheb, r.Grünerová, vdova po Antonínovi, tiskaři v Chebu.
1933 : Podhůrský Karel, čet. stráž. v.v., n.17.11.1867, manž. Anna, n.25.7.1878.
Podhůrská Hedvika, v dom., n. 19.10.1903.
Sädtler Gustav, pošt. revident, n. 11.5.1882, manž. Eva, n.10.10.1885.
Sädtler Jindřich, studující, n.10.2.1906. Sändtlerová Gertruda, v dom., n.18.6.1907.
1940 : Pešek Martin ( z.16.6.1940 ), n.11.11.1857 Malovice, výminkář, manž. Kateřina, r. Pešková z Hracholusk.
1943 : Pešková Kateřina ( z.6.6.1943 ), n.29.4.1871 Hracholusky, roz. Prášková, vdova po Martinovi, rolníkovi.
1950 : Trnka Václav ( z.22.8.1950 ), n.4.4.1880 Dobřenice, poštovní úředník v.v., manž. Rosálie, r.Pešková.

Čp.471, ul.Dr.Hajného :

1933 : Ing. Wolmann Walter, chemik, n.20.4.1899, manž. Hedvika, n.1.3.1901.

Čp.472, ul.Tyršova :

1929 : dům postavili František a Anna Prunerovi
1933 : Vaňata Vojtěch, zámečník, n.10.4.1894, manž. Anna, n.23.3.1897.

Čp.473, ul.Tyršova :

1933 : Trnka František, zelinář, n.4.9.1878, manž. Marie.
Grebeníček František, pletař, n.27.7.1906, manž. Anna, n.19.9.1906.

Čp.474, ul.Stožická :

1933 : Zlatohlávek Vojtěch, tesař, n.16.4.1896, manž. Antonie, n.27.10.1898.

Čp.475, ul.Tylova :

1933 : Románek Karel, dělník, n.30.10.1862.
Románková Eva, dělnice, n.22.12.1867.
Purhartová Anna, dělnice, n.21.8.1901.
1936 : Románek Karel ( z.16.3.1936 ), n.22.12.1862, zelinář, manž. Eva r.Vágnerová.

Čp.476, ul.Kodádkova :

1931 : Kodádek Josef, učitel.
1933 : Louženský Josef, domovník, n.18.3.1865, manž. Anna, n.11.11.1875.
Veselý Robert, před. důch. kontroly, n.28.5.1882, manž. Štěpánka, n.26.12.1903.
Michl Jaroslav, odb. učitel, n.10.8.1888, manž. Marie, n.28.3.1898.
Kodádek Josef, odb. učitel, n.26.2.1896, manž. Antonie, n.27.5.1899.
Urschová Marie, soukromnice, n.28.3.1855.
Krch Jaroslav, důch. revident, n.21.8.1890, manž. Marie, n.25.5.1894.
Dvořák Josef, ředitel v.v., n.31.3.1870.
MUDr. Ber. Badaš, lékař, n.31.10.1903, manž. Pasea, lékařka, n.7.8.1903.
Veselý Jaroslav, odb. učitel, n.5.4.1887, manž. Marie, n.4.2.1897.
1934 ( od 1.10. ) : úřadovna důchodkového kontrolního úřadu.
1941 : Urschová Marie ( z.28.3.1941 ), n.28.3.1855 Vodňany, roz. Šánová, vdova po kožešníkovi. Pozn.: matrika z. CČH.
1942 : Kodádek Josef ( z.29.6.1942 Tábor ) popraven, ředitel školy, n.26.2.1896
v čp.247, manž. Antonie r. Urchsová, odd. 7.12.1922 Praha. Pozn.: matrika z. CČH.
1942 : Kodádková Antonie ( z.29.6.1942 Tábor ) popravena, n.27.5.1899 v čp.4/I., roz.Urchsová. Pozn.: matrika z. CČH.
1943 : Louženská Anna ( z.8.7.1943 ), n.11.11.1875 Zdíkov, r. Šimková, manž. Josef, zřízenec městských lázní.

Čp.477, ul.Kodádkova :

1931 : Princ Josef, zahradník.
1933 : Popelová Marie ( z.31.3.1933 ), n.9.2.1851 Volešník, roz. Soukupová, vdova po Matějovi, železničním zřízenci v.v.
1933 : Princ Josef, zahradník, n.3.2.1878, manž. Růžena, n.25.3.1904.
Krištof Jakub, kovář, n.22.7.1883, manž. Marie, n.25.12.1884.
Krištofová Marie, učitelka, n.2.2.1909. Krištofová Anna, v dom., n.15.9.1910.
Johana Karel, kov. pomocník, n.1.8.1908.
Vyhlídka Matěj, listonoš, n.30.12.1876, manž. Cecilie, manž., n.11.11.1884.
Vyhlídková Cecílie, v dom., n.7.11.1911.
Vytlačil Anton, strojvůdce v.v., n.13.6.1867.
Sobotková Anna, soukromnice, n.1.5.1851. Sobotková Marie, soukr., n.21.2.1872.
Bezděka Josef, elektromonter, n.25.1.1905, manž. Božena, n.2.7.1909.
Varyšová Marie, soukr., n.29.10.1873.
Varyš Antonín, strojník, n.11.10.1908.
1939 : Horková Anna (z.4.9.1939 ), n.26.11.1906 Vodňany, r.Ančičková, manž. Eduard, účetní záložny, odd.28.12.1929 ve Vodňanech. Pozn.: matrika z. CČH.
1944 : Trnka František ( z.13.3.1944 ), n.6.10.1878 Vodňany, zelinář, manž. Marie, r.Vlčková z Vodňan.
1944 : Marek František (z.12.12.1944 ), n.5.7.1865 Krteli, býv. rolník ve Vodňanech, vdovec po Anně r.Dědičové.
1947 : Vyhlídková Cecílie ( z.17.5.1947 ), n.11.11.1884 Tučapy, r. Ledvinková, manž. Matěj, poštovní podúředník.
1951 : Vyhlídka Matěj ( z.21.11.1951 ), n.29.12.1876 Tučapy, poštovní úředník, vdovec po Cecílii r. Ledvinkové.
1955 : Vytlačil Antonín ( z.26.1.1955 ), n.13.6.1867 Benešov, zeměstnanec ČSD, manž. Kateřina, roz. Zámečníková.

Čp.478, ul.Kodádkova :

1929 : Prášek Miloš ( n.2.1.1929 ), n.20.5.1928, otec : Josef, městský strážník, matka : Leopoldina r. Němcová ze Studené.
1933 : Wolfová Marie, manž. vrch. stráž., n.28.8.1878.
Nováková Marie, soukromnice, n.26.2.1852.
Kurš Vojtěch, správce záložny, n.22.2.1878, manž. Teresie, n. 19.4.1891.
Humpál Karel, městký účetní, n.19.10.1892, manž. Kateřina, n.18.2.1897.
Růzha Jan, učitel, n.28.11.1884, manž. Julie, n.18.2.1888.
Rádl Emanuel, soudní úředník, n.7.5.1883, manž. Vilemína, n.6.10.1884.
Naumann Rudolf, továrník, n.19.7.1895, manž. Otilie, n.19.11.1901.
Prášek Josef, pol. strážník, n.8.8.1888, manž. Leopoldina, n.17.9.1888.
1934 : Václav Wolf
1937 : Prášek Josef ( z.4.2.1937 ), n.8.8.1887 Vodňany, městský strážník v.v., manž. Leopoldina, roz. Němcová.
1943 : Stolínová Josefa ( z.8.5.1943 ), n.10.7.1873 Provodov, r.Balcarová, vdova po Janovi, rolníkovi v Provodově.
1944 : Prášková Leopoldina ( z.22.2.1944 ), n.14.11.1888 Studená, roz. Němcová, vdova po Josefi, městském strážníkovi.
1951 : Rádl Emanuel ( z.15.4.1851 ), n.7.5.1883 Poděbrady, soudní revident v.v., manž. Vilma, roz. Kuršová.
1952 : Špatný Jan ( z.2.4.1952 ), n.10.8.1861 Číčenice, matka : Marie Špatná, manž. Anna r. Ježková, bydliště čp.243/II. Vodňany.
1954 : Veselá Kristina ( z.21.2.1954 ), n.7.3.1880 Smoleč, r. Kuntová, manž. František, zedník.
1955 : Veselý František ( z.13.2.1955 ), n.6.11.1878 Týn nad Vltavou, zedník, vdovec po Kristině.

Čp.479, Kampánova :

1925 : Husův sbor
1933 : Šlapák Josef, farář CČH, n.22.7.1894, manž. Josefa, n.2.12.1898.
Zikmundová Teresie, pom. v dom., n.18.6.1905.
Vojta Vratislav, duchovní, n.18.2.1897, manž. Jaroslav, n.20.1.1903.
Studený Antonín, učitel náb., n.10.11.1911.
Římanová Terezie, domovnice, n.20.8.1890.

Čp.480, samota Zátiší :

Rybářská škola.

1933 : Štěpán Václav, řed. školy, n.24.1.1873, manž. marie, n.26.5.1879.
Vobr Jan, školník, n.19.6.1877, manž. Anna, n.18.8.1870.

Čp.481, ul.Šumavská :

1933 : Řehoř Karel, zahradník, n.16.10.1864, manž. marie, n.15.7.1866.
Řehoř Vojtěch, číšník, n.15.4.1912.
1933 : Řehoř Karel ( z.26.6.1833 ), zahradník, n.16.10.1864 ve Vodňanech, manž. Marie, r. Kryslová, odd. 7.8.1892 Lomec. Pozn.: matrika z. CČH.

Čp.482, ul.Švermova :

1933 : Šnajdr Václav, obuvník, manž. Marie, n.14.6.1896.
1934 : Šnajdr Václav (z. 3.7.1934 České Budějovice ) n.9.7.1917 Chlumčany, pracoval v čp. jako automontér. Pozn.: matrika z.CČH.

Čp.483 :

1933 : obyvatelé domu nejsou ve volebním seznamu.

Čp.484, ul.Barvířská :

1927 (28.5.) : Josef a Anna Ježkovi prodali Františku Švecovi a Marii Velhartické dům za 15.700 Kč.
1928 : Švec František (z.27.9.1928 ), kočí, n.4.10.1896 Křepice čp. 15, manž. Terezie, roz. Velhartická z Bavorova čp.154, odd 18.6.1927.
1933 : Račan František, dělník, n.23.5.1896, manž. Marie, n.27.11.1899.

Čp.485, ul. Nádražní :

1933 : Svatek Vojtěch, obchodník, n.12.4.1879, manž. Anna, n.25.9.1879.
Svatek Vojtěch, šofér, n.3.2.1907, manž. Anna, n.7.12.1909.
1952 : Toncar Jan ( z.25.10.1952 ), n.2.5.1890 Truskovice, otec: Josef, matka : Kateřina, roz. Hucková. Tesařský mistr, manž. Terezie, roz. Machová.
1953 : Toncarová Terezie ( z.3.6.1953 ), n.13.2.1889 Truskovice, roz. Machová, otec Václav, matka : roz. Srbená, manž. Jan.

Čp.486, ul.Mlýnská :

1933 : Poslední Václav, dělník, n.27.9.1899, manž. Terezie, n.1.10.1905.
Michalec Josef, krejčí, n.3.3.1876, manž. Anna, n.27.12.1878.
1934 : Michalec Jaroslav (z.30.3.1934 ), n.26.10.1933 Vodňany, matka : Ludmila
Michalcová, dámská krejčová ve Vodňanech.
1952 : Krejsová Kateřina (z.28.9.1952 ), n.10.4.1891 Vitějovice, matka : Rosálie, r. Krejsová. Svobodná.
1954 : Brož František ( n.5.5.1954 ), n.16.3.1873 Malovice, otec : František, matka : Rosálie, r.Hrdinová. Manž. : Marie, r.Novotná.

Čp.487, ul.Mlýnská :

1933 : obyvatelé domu nejsou ve volebním seznamu.
1947 : Michalec Josef (z.15.6.1847 ), n.14.3.1876 Týn nad Vltavou, krejčí, manž. Anna, roz. Fürbachová z Pražáku.

Čp.488, ul.Mlýnská :

1925 (4.7.) : Tomáš Kurš postoupil Jaroslavu a Antonii Kalinové dům s pozemky za 20 tis. Kč.
1927 : Zbíral Vojtěch ( z.21.1.1927 ), n.28.3.1858 Křtětice čp.38, obuvník, manž. Marie, roz. Vajsová z Hlásky u Netolic čp.2, odd. 7.2.1910. Pozn.: matrika z. CČH.
1933 : Skalová Marie, soukromnice, n.31.5.1866.
Kuršová Marie, soukr., n.24.3.1891.
1941 : Skalová Marie ( z.28.5.1941 ), n.31.5.1866 Vodňany, soukromnice.

Čp.489, ul.Legií :

1933 : Koška Karel, obchodník, n.19.2.1877, manž. Božena, n.16.1.1892.
Mikeš František, dělník, n.13.9.1886.
Mikešová Marie, dělnice, n.31.10.1895.
Novák Josef, obch. zást., n.20.1.1898, manž. Alžběta, n.10.7.1904.
Vavryš Václav, holič, n.13.9.1900, manž.Anna,n.21.7.1902.
1938 : Lád František ( z.2.7.1938 ), n.3.6.1896 Vlachovo Březí, obuvník, manž. Františka, roz. Jeklíková z Újezdce.
1939 : Hančurová Zdeňka ( z.8.1.1939 ), n.12.11.1928 Branišov, otec : Rudolf, obchodní příručí ve Vodňanech, matka : Marie, r.Čechová z Vitějovic.
1947 : Poustka Jan ( z.11.7.1947 ), n.5.4.1906 Praha, horník v Číčenicích. manž. Hermína, roz. Finzová ze Starých Prachatic.

Čp.490, ul.Petra Chelčického :

1925 : postavila domek č.k.1044/31 ( kronika města )
1933 : Nováková Františka, soukromnice, n.14.12.1864.
Novák Bohumil, hudebník, n.11.2.1887.
1940: Nováková Františka ( z.31.1.1940 ) n.14.4.1864 Velká Mořina, manž. Václav, soudní zřízenec, odd. 23.1.1891 ve Vodňanech. Pozn.: matrika z. CČH.
1989 : Ladislav Doskočil – preparace

Čp.491, ul.Petra Chelčického :

1933 : Zíka Tomáš, hudebník, n.8.6.1897, manž. Anna, n.25.6.1900.

Čp.492, ul.Barvířská :

1925 (24.9.) : Marie Sládková koupila od Alžběty Thielové část domu za 10 tis. Kč.
1926 (1.9.) : Alžběta Thielová prodala dům Marii Sládkové za 10 tis. Kč.
1933 : Sládek Václav, dělník, n.26.4.1881, manž. Marie, n.31.8.1889.
Sládek Jan, kovotlačitel, n.16.5.1912.
Pikl Jan, dělník, n.10.5.1859, manž. Anna, n.24.7.1856.
1934 : Pikl Jan ( z.6.2.1934 ), n.27.2.1849 Konopiště, manž. Anna roz. Piklová z Konopiště ( okr. Prachatice )
1950 : Pikl František ( z.22.7.1950 ), n.6.10.1895, otec : Jan, matka : Anna, roz. Piklová, inspektor pohraniční stráže v.v..
1955 : Sládek Václav ( z.8.9.1955 ), n.25.4.1881 Bohunice. manž. Marie, roz. Piklová.

Čp.493, ul.Legií :

1931 : drůbežárna J:F:Liška
1933 : Liška Václav, topič dráhy, v.v, n.3.8.1866, manž. Anna, n.29.6.1872.
Liška František, hokynář, n.16.1.1902. Lišková Ludmila, v dom., n.13.9.1911.
1940 : Lišková Anna (z.1.4.1940 ) n.29.6.1872 Nová Huť, manž. Václav, topič ČMD.
Pozn.: matrika z. CČH.

Čp.494 :

1933 : Procházka Jan, dělník, n.23.3.1858. Procházka Jan, dělník, n.11.5.1898
Procházková Kateřina, dělnice, n.13.10.1900.
1938 : Svatek Vojtěch ( z.17.7.1938 ), n.12.4.1879 Chavletice, obchodník, manž. Anna roz. Tůmová z Prášil.

Čp.495 (ul. ) :

1933 : Kubík Václav, železničář, n.8.9.1873, mnaž. Kateřina,n.20.4.1872.
Matoušková Marie, dělnice, n.30.4.1865.
1947 : Kubíková Kateřina (z.24.11.1947 ), n.14.4.1872 Újezd, r.Varyšová, manž.Václav, železniční zřízenec ve Vodňanech.
1950 : Matoušová Marie (z.21.8.1950 ), n.30.4.1865 Újezd, r. Varyšová. Otec František, matka : Kateřina, roz. Vlková. Vdova.

Čp.496, ul.Legií :

1933 : Bláhová Kateřina, dělnice, n. 4.11.1875.
Louda František, obch. přír., n.31.7.1908.
1933 : Bláha Vojtěch ( z.22.1.1933 ), n.13.5.1911, strojní zámečník, otec : Vojtěch, matka : Kateřina, r. Kašičková. POzn.: matrika z. CČH.
1989 : Marie Kůtová, dámské krejčovství.

Čp.497, ul.Revoluční :

1933 : obyvatelé domu nejsou ve volebním seznamu.

Čp.498, ul.Švermova :

1933 : Hanžl Václav, kočí, n.25.9.1898, manž. Anna, n.10.5.1906.
Telingerová Marie, dělnice, n.28.6.1858.
1938 : Telingerová Marie ( z.5.8.1938 ), n.28.6.1858 Záboří, roz. Hanžlová, vdova po dělníkovi.

Čp.499, ul.Budějovická :

1926 : Kračmer František, řídící učitel, postavil dům.
1927 : Kračmer František (z.29.6.1927 ), n.23.1.1862 Kloub, řídící učitel v.v., manž. Anna, r.Tesařová z Nestánic, odd.5.2.1887.
1933 : Kračmerová Anna, soukromnice, n.4.2.1868.
Kračmerová Ludmila, v domácnosti, n.23.9.1896.
1938 : Kračmerová Anna (z.16.6.1938 ), n.4.2.1868 Nestánice, r.Tesařová, vdova po Františkovi.
1952 : Kračmer Jan ( z.10.1.1952 ), n.30.3.1860 Kloub, učitel, svobodný, otec : Václav, matka : Marie, r.Šídlová.

Čp.500, ul.Radomilická :

1932 : Pajer Václav ( z.11.1.1932 ), n.11.6.1918 Stažice, otec : Jan, dělník, matka : Marie, roz. Rokůsková. Pozn.: matrika z. CČH.
1933 : Hendrych Václav, fotofgraf, n.25.9.1882, manž. Božena, n.9.4.1878.
Toningerová Marie, soukromnice, n.1.9.1860.
01.06.2008 00:00:00 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se