Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Domy čp.501 - 550 :

Čp.501, ul.Švermova :

1931 : Josef Chalupa – strojní zámečník
1933 : Chalupa Josef, strojník, n.2.8.1891, manž. Růžena, n.5.6.1899.
Chalupová Anna, dělnice, n.10.7.1865.

Čp.502, ul. Švermova :

1933 : Kašpar Vojtěch, zřízenec dráhy, n.5.7.1896, manž. Marie, n.11.2.1899.
1934 : Vojtěch Kašpar přistavil druhou polovinu domu.
1944 : Chalupová Anna (z.9.3.1944 ), n.10.6.1865 Skály, roz. Nováková, vdova po
Vojtěchovi, koláři.

Čp.503, ul.Švermova :

1933 : Mauric Václav, zedník, n.10.9.1892.
Mauricová Julie, dělnice, n.20.5.1898.

Čp.504, ul.Švermova :

1933 : Klíma František, železniční zřízenec, n.20.8.1891, manž. Rozálie, n.1.4.1899.
1936 : Marie Grebeníčková (z.29.7.1936 ), n.13.12.1870 Čichtice, r.Muchlová, vdova po Františkovi, pensistovi elektrických drah ve Vídni.

Čp.505, ul.Na žabce :

1933 : Trnka Josef, pokrývač, n.9.9.1892, manž. Marie, n.30.12.1894.
Svobodová Marie, n.22.6.1902.
1934 : Josef Trnka prodal dům
1953 : Fridrichová Anna (z.16.9.1953 ), n.24.11.1871 Liblín ( Plasy ), r.Šafránková, otec : František, matka : Františka, r.Říhová. Vdova po Vojtěchovi.

Čp.506, ul.Petra Chelčického :

1926 : Říha Karel postavil dům
1933 : Říha Karel, nadlesní, n.13.1.1860.
Bromová Kateřina, n.19.4.1879.
1936 : Říha Karel ( z.20.7.1936 ), n.13.1.1860 Těšínov, schwarzenberský nadlesní v.v., vdovec po Elišce roz. Kithierové.

Čp.507 (ul.Bavorovská ) :

1933 : Protiva Karel, zelinář, n.4.11.1897, manž. Anna, n.20.3.1902.
1943 : Novotný Vladimír (z.19.1.1943 ), n.18.11.1941, otec : Vladimír, uředník,
matka : Vlasta, Protivová. Pozn.: matrika z. CČH.

Čp.508, Kodádkova :

Tzv. Nové domy

1931 : Holý Stanislav, dělník
1933 : Kuchta Karel, hodinář, n.28.7.1883, manž. Amálie, n.24.4.1894.
Klimeš Jan, cejchovní revident, n.26.4.1879, manž. Františka, n.4.11.1875.
Roubal Stanislav, lékař, n.30.10.1891, manž. Kamila, n.1.4.1903.
Kálal Jaroslav, zubní technik, ,n.17.2.1900, manž. Vlasta, n.7.11.1905.
Lederer Rudolf, továrník, n.4.3.1888, manž. Josefina, n.18.6.1895.
Gans Artur, továrník, n.8.2.1889, manž. Josefa, n.11.3.1892.
Kudrnová Růžena, soukromnice, n.1.4.1883.
Hladký Stanislav, domovník, n.30.3.1892, manž. Anna, n.11.9.1893.
Řehořová Marie, soukromnice, n.21.4.1863.
Vávra František, berní vykonavatel, n.14.6.1900, manž.Marie, n.25.11.1890.
1933 : Kuchtová Anna (z.6.4.1933 ), n.16.3.1856 Týn nad Vltavou, r.Tringlová, vdova po schwarzenberském sklepmistru v.v. ve Vodňanech.
1937 : Klimešová Marie (z.6.2.1937 ), n.26.6.1855 Vlachovo Březí, r. Šťástková, vdova po Janovi, rolníkovi.
1937 : Roubal Stanislav ( z.9.9.1937 ), n.30.10.1891 Kolín, státní obvodní lékař, manž. Kamila roz. Soukupová z Mostu.
1937 : začal ordinovat MUDr. Vladimír Morávek
1939 : Jaroslav Křepelka- Hasičská vzájemná pojišťovna.
1946 : Klimešová Františka ( z.29.4.1946 ), n.4.10.1875 Vodňany, r.Tůmová, manž. Jan.
1949 : Klimeš Jan (z.13.11.1949 ), n.26.4.1879 Vlachovo Březí, vdovec po Františce r. Tůmové z Vodňan, přednosta cejchovního úřadu v.v. ve Vodňanech.

Čp.509, ul. Kampanova :

1931 : Zikuda Karel, pokladník spořitelny.
1933 : Ing. Karel Nejedlý, vládní rada v.v., n.9.12.1860, manž. Anna, n.5.8.1881.
Vadlejch Petr, řídící učitel v.v., n.29.6.1868, manž. Justina, n.7.10.1873.
Zikuda Karel, pokl. spořitelny, n.13.7.1894, manž. Vlasta, n.12.7.1898.
Kvasničková Josefa, soukr., n.12.12.1886.
Kulandová Marie, učitelka, n.29.9.1879.
Kohout Ferdinand, strojník, manž. Antonie, n.26.7.1899.
Mašková Julie, soukromnice, n.2.6.1865.
Pátková Růžena, úřednice, n.31.7.1906.
Hucek Jan, domovník, n.26.6.1896, manž. Anna, n.25.3.1888.
1935 : Vadlejch Petr, učitel.
1935 : Nejedlý Karel, ing.( z.2.9.1935 ), n.9.12.1860 Protivín, lesní vládní rada v.v.,
manž. Anna, roz. Srzičová z Makarské v Dalmácii.
1946 : Nejedlá Anna (z.10.5.1946 ), n.5.7.1880 Makarská, r. Srzičová, vdova po Karlovi.
1948 : Mašková Julie (z.17.4.1948 ), n.3.5.1865 Vodňany, otec : Jan, matka : Marie, roz.Fiedlerová
1950 : Hucek Jan (z.1.6.1950 ), n.26.6.1896 Stožice, otec : Matěj, matka : Anna, r.Matoušová.

Čp.510 (ul.Kampanova ) :

1930 : Dubský Zdeněk (z.4.1.1930 ), n.29.4.1870 Kocenice, vrchní oficiál státních drah, manž. Marie, r.Bartošová. Pozn.: matrika z.CČH.
1931 : Holler Zdeněk – skladník státních drah
1933 : Holler Zdeněk, skladník dráhy, n.15.8.1881, manž. Hedvika, n.1.10.1886.
Pekař Václav, učitel v.v., n.4.10.1870, manž. Anna, n.23.12.1860.
Muzika Jan, domovník, n.8.8.1872. ,manž. Anna, n.26.7.1872.
Muziková Ludmila, tov. dělnice, n.6.11.1908.
Dvořáka Jaroslav, přednosta důch. kontroly v.v., n.1,8.1868, manž. Anna, n.20.1.1883.
JUDr. Behenský Jindřich, okr. soudce, n.15.7.1901, manž. Marie, n.2.4.1905.
Egermayer Václav, oficiál drah, n.15.9.1882, manž. Růžena, n. 5.9.1892.
Švehlová Marie, pom. v dom., n.9.12.1904.
Hančůr Antonín, nadhajný v.v., n.30.7.1864, manž. Kateřina, n.28.4.1875.
Sklenářová Anna, učitelka, n.25.7.1898.
1935 : Muzika Jan ( z.3.11.1935 ), n.25.8.1872, domovník, manž. Anna, r.Kovaříková z Těšínova.
1937 : Pekařová Anna ( z.3.4.1937 ), n.23.12.1859 Skály, roz. Jírová, manž. Václav, učitel v.v.
1937 : Dvořák Jaroslav, přednosta důchodového kontrolního úřadu.

Čp.511, ul.Budějovická :

1933 : Komárek František, zednický mistr, n.12.4.1892, manž. Marie, n.16.6.1906.

Čp.512, ul.Budějovická :

1933 : obyvatelé domu nejsou ve volebním seznamu.
1944 : Kohoutová Rosálie (z.2.10.1944 ), n.29.11.1876 Braná, r.Soukupová, vdova po Vojtěchovi, lesním hajném ve V.

Čp.513, ul.Stožická :

1933 : Trnka Václav, dělník, n.20.8.1887, manž. Marie, n.26.12.1895.
Krž Václav, holič, n.23.9.1908, manž. Kristina, n.17.12.1910.
1941 : Smrž František ( z.15.6.1941 ), n.3.3.1853 Litoradlice, šafář v.v., vdovec po Marii, r. Hrubcové z Velice.
1943 : Mígl Matěj (z.23.1.1943 ), n.10.1.1875 Břehov, schwarzenberský hajný v.v., manž.: Marie, roz. Smržová z Knína.

Čp.514, ul.Budějovická :

1929 : Tomka Stanislav ( z.22.3.1929 ), n.21.10.1928. otec : Václav, dělník v pivovaře, matka : Marie, roz. Malkusová z Vodňan.
1933 : Tomka Václav, dělník, n.17.10.1893, manž. Marie, n.26.12.1895.
Malkusová Anna, soukromnice, n.9.7.1870.
Procházka Jaroslav, vrchní off v.v., n.4.4.1871.
Nováková Rozálie, pom. v dom., n.20.5.1906.

Čp.515, ul.Budějovická :

1933 : Procházková Karla (z.5.4.1933 ), n.2.3.1884 Plzeň, r.Kolinková, manž. Jaroslav, off. stát. drah. Pozn.:matrika z. CČH.
1940 : Duzvald Josef (z.6.4.1940 ), n.9.3.1879 Drachov, železniční zřízenec v.v. ve
Vodňanech, manž. Terezie, r.Vladyková z Černěvsi.

Čp.516, ul.Švermova :

1933 : Motl Tomáš, dělník, n.21.12.1897, manž. Anna, n.12.7.1901.

Čp.517, ul.Stožická :

1927 : nový dům postavil František Čapek.
1933 : Čapek František, železníční zřízenec, n.6.9.1883, manž. Aloisie, n.7.9.1896.
Langrová Anna, učitelka, n.11.7.1908.
1955 : Čapek František ( z.18.12.1955 ), n.6.9.1883 Přestavlky u Sedlčan, topič ČSD, otec : Josef, matka : Marie, r.Holátová. Manž.: Aloisie, r.Seifrtová.

Čp.518, ul.Nádražní :

1933 : Žlábek Josef, strojník, n.8.11.1905, manž. Rozálie, n.6.9.1905.
továrna Ledererů : konfiskát v roce 1942

Čp.519, ul.Švermova :

1933 : Neuberg Karel, prův. vlaků, n.4.11.1886, manž. Marie, n.23.2.1885.
Neuberg Karel, natěrač, n.7.5.1912.

Čp.520, ul.Budějovická :

1927 (19.9.) : František Svoboda postoupil Marii Šimkové půl domu s polovinou pozemku č.k. 669/7.
1927 (4.10.) : vloženo vlastnické právo na půl domu Marii Svobodové.
1932 : František Svoboda – malíř pokojů.
1933 : Svoboda František, malíř, n.5.8.1887, manž. Marie, n.27.12.1899.

Čp.521, ul.Stožická :

1933 : Pacák Leopold, zelinář, n.14.7.1895, manž. Marie, n.23.1897.
1951 : Pacák Leopold ( z.12.8.1951 ), n.14.7.1895 Vodňany, otec : Leopold, matka : Pavlína, roz. Žahourová, manž. Marie, roz. Žlábková.

Čp.522, ul.Stožická :

1933 : Kříž Josef, topič dráhy, n.3.3.1896, manž. Eleonora, n.21.2.1897.

Čp.523, ul.Budějovická :

1933 : Fryš Jakub, betonář, n.8.7.1897, manž. Růžena, n.31.1903.
Petrásek Rudolf, obuvník, n.19.11.1886, manž. Božena, n.2.12.1889.

Čp.524, ul.Budějovická :

1933 : Klímová Eliška, učitelka v.v., n.14.11.1866
Klímová Marie, soukromnice, n.11.10.1862.
1940 : Žípková Anna ( z.16.10.1940 ), n.10.4.1875 Svinětice, roz. Vlková, vdova po Josefovi, schwarzenberském revidentu.

Čp.525, ul.Legií :

1933 :Vladyka František, listonoš v.v, n.25.6.1866, manž. Marie, n.23.2.1861.
1940 : Vladyková Marie ( z.20.4.1940 ), n.23.2.1869 Černěves, roz. Honzíková, manž. Fratišek, poštovní zřízenec v.v.

Čp.526, ul.Legií :

1933 : Krejzová Kateřina, dělnice, n.10.4.1891.
1936 : Marie Krejsová vyučovala žáky

Čp.527, ul.Legií :

1933 : Brom Josef, pokrývač, n.10.2.1877, manž. Hana, n.23.4.1833.
1947 : Vacek Matěj ( z.28.4.1947 ), n.4.2.1863 Tupesy, býv. rolník ve Vodňanech, manž. Anna, roz. Kohoutová.

Čp.528, ul.Stožická :

1933 : Houška Václav, dělník, n.28.9.1884, manž. Marie, n.10.5.1892
1935 : Václav Houška
1925 : Houšková Marie ( z.22.9.1935 ), n.9.6.1911 Strunkovice, otec : Václav, matka : Marie, r.Kvasničková. Pozn.: matrika z. CČH.

Čp.529, ul.Stožická :

1933 : Kohout Jan, dělník, n.11.5.1889.
Kohoutová Alžběta, dělnice, n.11.5.1895.
Bujárková Anna, n.17.5.1855.
Pelikánová Anna, dělnice, n.30.6.1897.

Čp.530, ul.Radomilická :

1931 : Jan Stříbrný, poštovní úředník
1933 : Stříbrný Jan, pošt. úředník, n.25.5.1887, manž. Anna, n.17.6.1893.
Wölflová Kristina, soukr., n.13.6.1856.

Čp.531,ul.Stožická :

1931 : Oblištil Zdeněk ( z.15.3.1931 ), n.20.6.1924, otec : Emanuel, mistr pletařský, matka : Anna, roz. Kopecká ze Stříbra.
1933 : Oblištil Emanuel, mistr. pletařský, n.12.12.1896, manž. Anna, n.1.6.1897.

Čp.532,ul.Nerudova :

1927 : Haderková Gizela postavila nový dům.
1933 : Haderková Gisela (z.22.2.1933 ), n.14.4.1879 Vinkovci ( býv. Jugoslávie ), roz. Kaiserová, manž. Richard, major armády. Pozn.: matrika z. CČH.
1933 : Haderka Richard, major v.v., n.3.2.1874.
1943 : Völflová Kristina ( z.19.4.1943 ), n .12.7.1856 Křivosudov ( Ledeč ), roz. Vorlová, vdova po Karlovi, soukromníkovi.

Čp.533, ul.Petra Chelčického :

1933 : Machart Josef, truhlář, n.20.12.1891, manž. Julie, n.24.12.1903.
Klement Jan, truhlář, n.26.6.1897.

Čp.534, ul.Stožická :

1933 : Jílek Václav, stan. dělník, n.1.7.1899, manž. Marta, manž. n.20.7.1892.
1943 : Kaufmannová Barbora (z.14.2.1943 ), n.16.5.1853 Jeznice, r.Houšková, manž. Václav, úpravčí trati. Pozn.: matrika z. CČH.

Čp.535, ul.Radomilická :

1933 : Klíma Jan, dělník dráhy, n.29.3.1904, manž. Anna, n.23.12.1903.
Poleno Antonín, dělník, n.23.5.1892, manž. Marie, n.28.6.1892.

Čp.536, ul.Fügnerova :

1933 : Mašková Marie, soukromnice, n.28.5.1860.
Velíšková Pavlína, soukromnice, n.13.6.1858.
Čihák Karel, pokl. elektr., n.8.5.1881, manž. Františka, manž., n.13.2.1886.
1943 : Mašková Marie (z.21.3.1943 ), n.31.7.1860 Vodňany, r.Štěpánková, vdova po Matějovi, hostinském.

Čp.537, ul.Radomilická :

1933 : Čech Theodor, listonoš, n.9.11.1893, manž. Rozálie.

Čp.538, ul.Radomilická :

1931 : Čechová Rosalie, dělnice.
1933 : Ježek Josef, mlyn. pom., n.20.3.1899, manž. Anna, n.24.7.1899.
1939 : Josef Ježek.

Čp.539, ul.Revoluční :

1933 : Karvánek Josef, dělník, n.8.11.1866, manž. Marie, n.9.1.1866.
Scheiflerová Marie, dělnice, n.23.1.1894.
1939 : Karvánek Josef ( z.5.1.1939 ), n.8.11.1866 Bavorov, manž. Marie, r. Muchlová z Blanice.
1948 : Karvánková Marie ( z.4.6.1948 ), n.9.1.1866 Čichtice, r.Muchlová, vdova po Josefovi.
¨
Čp.540, ul.Revoluční :

1930 : Straková Emilie ( z.30.8.1930 ) n.25.4.1930, otec : Karel, zedník, matka Josefa r.Málková. Pozn.: matrika z. CČH.
1931 : Petrlík Karel, dělník.
1932 : Petrlík Vladimír ( z.11.4.1932 ), n.8.2.1932, otec : Karel. dělník, matka : Marie, roz. Turková z Bohonic.
1933 : Petrlík Karel, dělník, n.18.10.1889.manž.Marie, n.25.2.1900.
1943 : Petrlíková Marie ( z.4.4.1943 ), n.25.2.1900 Olešník, roz. Turková, manž. Karel, zelinář.

Čp.541, ul.Tyršova :

1933 : bratři Kreuzové – Oldřich a Ladislav ( elektro – rádio, 1938 ), ( výuka na motocyklech, 1937 ) Vn,1933, č.1, s.23, č.3, s.20.
1933 : Kreuz Jan, elektromonter, n.27.4.1877, manž. Milada, n.21.2.1885.
Kreuz Oldřich, strojník, n.12.3.1905. Kreuz Jan, strojník, n.2.3.1910.
Kreuz Ladislav, elektromonter, n.8.4.1903, manž. Jaroslava,n. 23.12.1910.
Ing.Kostomarov Boris, prof. rybářské školy, n.21.4.1897, manž. Josefa, n.18.9.1901.
Hanuš Prokop, prof. rybářské školy, n.5.4.1901, manž. Anna, n.20.5.1906.
1940 : Sedláček František ( z.16.11.1940 ), n.26.12.1858 Vodňany, zahradník, vdovec po Marii roz. Kubičkové z Budkova.
1952 : Kreuz Jan (z.4.8.1952 ), n.27.4.1877 Strakonice, elektrikář, otec : Antonín, matka : Aloisie, r.Šicová. Manž. Milada, r.Littmannová.

Čp.542, ul.Revoluční :

1933 : Kohout Otto, stojník, n.29.11.1902, manž. Růžena, n.9.3.1906.
1935 :Varyšová Marie

Čp.543, ul.Legií :

1931 : Josef Polonik, zedník.
1933 : Polomik Josef, n.2.6.1893, manž. Marie, n.11.11.1892.
Vlk Josef, hokynář, n.18.2.1905, manž. Marie, manž. 12.9.1903.

Čp.544, ul.Radomilická :

1931 : Jan Rothbauer, správce Okresního ústavu práce.
1933 : Rothbauer Jan, hospodář. v.v., n.28.4.1865, manž. Marie, n.1.7.1870.
Rothbauerová Anna, v domácnosti, n.8.4.1903.

Čp.545, ul.Revoluční :

1931 : Kindl Bohuslav, železničář.
1933 : Hraba František, košikář, n.27.5.1900, manž. Milada n.19.5.1904.
Kindl Bohuslav, vrchní ofic. v.v., n.22.2.1878, manž. Marie, n.20.7.1883
Kindl Bohuslav, strojník, n.6.7.1911.
1945 : Rothbauer Jan ( z.24.6.1945 ), n.28.4.1865 Skály, schwarzenberský hospodářský v.v., manž. Marie roz. Kolafová.
1946 : Rothbauerová Marie ( z.16.4.1946 ), n.1.6.1870 Žďár u Protivína, roz. Kolafová, vdova po Janovi.

Čp.546, ul.Revoluční :

1933 : Vačkář Josef, šafář v.v., n.16.1.1876, manž. Anna, n.24.1.1898.
1934 : Vačkář Josef ( z.7.1.1934 ), n.16.1.1876 Vetuň, šafář v.v., manž. Anna, roz. Karvánková z Čichtic.
1951 : Babůrek Jan (z.21.4.1951 ) n.2.7.1882 Míčovice, vdovec, otec : Jan, matka : Kateřina, r. Bromová.

Čp.547, ul.Legií :

1933 : Staněk Václav, dělník, n.28.3.1899, manž. Anna, n.7.6.1899.
Hnilička Antonín, dělník, n.27.7.1885. Hniličková Marie, dělnice, n.25.6.1887.

Čp.548, ul.Chmelenského :

1928 : Pechová Anna ( z.25.10.1928 ), n.28.2.1909 Vídeň, studující na učitelském ústavu, dcera Fratišky Pechové, provd. Smejkalové ve Vídni.
1933 : Pechová Klára, n.27.6.1863. Pech Václav, dělník, n.25.12.1882.
1941 : Kratochvílová Antonie (z.6.8.1942 ), n.30.4.1882 Dominikální Paseky, okr. Příbram, manž. František, horník.
1947 : Kratochvílová Marie (z.15.3.1947 ), n.7.5.1856 Dominikální Paseky, okr. Příbram.

Čp.549, ul.Nerudova :

1933 : Kavan Jan, soukromník, n.20.5.1868, manž. Marie, n.18.12.1869.

Čp.550, ul.Stožická :

1933 : Vítovec Josef, strojvůdce, n.28.1.1896, manž. Kristina, n.23.8.1904.
Roubal Jan, železniční zříz., v.v., n.13.5.1865, manž. Anna, n.12.4.1872
1934 : Roubal Jan ( z.29.6.1934 ), n.26.5.1865 Pelhřimov, železniční zřízenec v.v., manž. Anna roz. Skoupá z Bavorova.
1946 : Vondrys František ( n.2.9.1946 ), n.3.12.1857 Pražák, vdovec po Kateřině roz. Krejčové z Hor.
01.06.2008 00:00:00 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se