Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Domy čp.551 - 600 :

Čp.551, ul.Radomilická :

1931 : Lipanský Tomáš, strojní zámečník.
1933 : Lipanský Tomáš, strojník, n.21.12.1895, manž. Alžběta, n.11.8.1896.
1948 : Mikšíčková Marie ( z.29.11.1948 ), n.29.12.1862 Pohorovice, r.Mašková, vdova po Jakubovi.

Čp.552, ul.Chmelenského :

1933 : Mojžíš František (z.26.11.1933 ), n.22.6.1857 Novotníky, obuvník, manž. Anna, roz. Kovářová z Protivce.
1933 : Vodenková Marie, dělnice, n.5.9.1884.
1939 : Vojtěch Novák

Čp.553, ul.Chelčická :

1930 : Placková Marie ( z.30.5.1930 ), n.21.6.1840 Protivec, roz. Šebestová, soukrmnice, vdova po Janovi, zedníkovi.
1933 : Pavlík Jan, rolník, n.5.11.1864, manž. Anna, n.13.6.1871.
Matějka Josef, strojn. topič, n.30.1.1890, manž. Eva, n.24.12.1892
Trobl Karel, tesař, n.4.11.1903, manž. Marie, n.8.3.1904.
Hrdina Matěj, hokynář, n.29.1.1898, manž. Marie, n.14.3.1898.
1936 : Pavlíková Anna ( z.6.8.1936 ), n.30.4.1871 Truskovice, roz.Šupitarová, manž. Jan, domkář.
1955 : Pavlík Jan ( z.11.12.1955 ), n.5.12.1864 Lhota Střelskohoštická, vdovec po Anně, roz. Šupitarové.

Čp.554, ul.Chmelenského :

1933 : Švehla Václav, železniční zřízenec, n.6.9.1897, manž. Marie, n.23.4.1904.

Čp.555, ul.Chmelenského :

1932 : Kořánková Barbora ( z.31.12.1932 ), n.24.11.1877 Svinětice, r. Voldřichová, vdova po Josefovi, dělníkovi.
1933 : Kořánková Marie, dělnice, n.24.10.1905.

Čp.556, ul.Rechle :

1933 : Louženská Anna, učitelka, n.9.1.1894,
Louženská Marie, soukromnice, n.8.11.1868.
Louženská Amálie, pošt. úřednice, n.20.8.1901.
1936 : Říha Karel

Čp.557, ul.Petra Chelčického :

1929 : Voráček František ( z.29.6.1929 ), n. Krtely čp.20, sobní děkan na odp.
1933 : Voldřichová Milada, soukr., n.13.3.1871.
JUDr. Páv Josef, advokát, n.20.1.1899, manž. Jaroslava, n.21.3.1903.
1955 : Podroužek Josef ( z.24.3.1955 ), n.15.7.1889 Chocholice ( Chrudim ), profesor, manž. Marie, roz. Marešová.

Čp.558, ul.Zeyerovy sady :

1929 : Dejmková Marie ( z.23.9.1929 ), n.1.1.1929 Prachatice, dcera Marie, služebné v Nestánicích čp.22.
1933 : obyvatelé domu nejsou ve volebním seznamu.

Čp.559, ul.Chmelenského :

1933 : Uhnavý Emanuel, hudebník, n.14.6.1884, manž. Marie, n.1.5.1898.
Ráflová Marie, dělnice, n.30.1.1873.
1949 : Ráflová Marie ( z.21.4.1949 ), n.30.1.1873 Vodňany, roz. Frišová, vdova po Karlovi, bednáři.

Čp.560, ul.Nerudova :

1933 : Černá Marie, soukromnice, n.19.2.1888.
1936 : Zárubová Kateřina
1937 : Pitra František
1949 : Černý Jan ( z.18.8.1949 ), n.12.2.1861 Bavorov, býv. obuvník v Bavorově,
vdovec po Anně r. Čumpelové z Vodňan.

Čp.561, ul.Revoluční :

1933 : Ročejdl Jindřich, dělník, n.5.7.1880.
Czapko Josef, dělník, n.25.7.1902, manž. Anna, n.4.2.1899.
Novák František, dělník, n.20.5.1910, manž. Anna, n.5.5.1912.

Čp.562, ul.Revoluční :

1931 : Brož Josef, hokynář.
1933 : Brož Josef, hokynář, n.27.8.1899, manž. Marie, n.12.12.1898.

Čp.563, ul.Revoluční :

1930 : postavil Jindřich Prokopec.
1933 : Prokopcová Anna, dělnice, n.7.1.1864.
Prokopec Jindřich, dělník, n.15.7.1901, manž. Rozálie, n.29.11.1906.
Hančůr Rudolf, dělník, n.1.1.1898, manž. Marie, n.2.5.1894.
1954 : Kukačková Františka (z.12.2.1954 ), n.18.11.1878 Štipoklasy ( Kutná Hora ), r.Kozlíková, vdova po Bohumírovi, četnickém strážmistrovi.

Čp.564 ( ul.) :

1930 : postavil Marčan František ( pozn. také čp.567 )
1933 : Marčan František, zedník, n.30.11.1888, manž. Sabina, manž.9.10.1895.
Karvánek Václav, dělník, n.16.10.1902, manž. Marie, manž. n.9.6.1905.

Čp.565, ul.Legií :

1933 : Bárta Václav, dělník dráhy, n.1.9.1896, manž. Anežka, n.9.6.1901.
Muzika Václav, hokynář, n.15.9.1909, manž. Marie, n.16.5.1904.

Čp.566, ul.Legií :

1933 : Vorel František, trhovec, n.16.7.1855, manž. Barbora.
Vorel Bohumil, trhovec, n.20.6.1901, manž. Marie, n.7.6.1901.
Zárubová Kateřina, soukromnice, n.17.4.1867.
Ťuka Václav, dělník, n.31.8.1885, manž. Kristina, n.23.7.1894.
1934 : Vorlová Barbora, Vorel František – trhovec.
1936 : Zárubová Kateřina ( z.12.8.1936 ), n.17.4.1867 Vadkov, roz Tirany (?), vdova po Josefo, domkáři ve Vadkově.
1938 : Pavlíček Václav ( z.3.3.1938 ), n.14.11.1937 Vodňany, otec : Václav, dělník, matka : Božena, roz. Švehlevá z Albrechtic.

Čp.567, ul.Legií :

1929 : dům postavil Marčan František ( viz také čp.564 )
1933 : Vlček František, dělník, n.17.8.1886, manž. Marie, n.10.3.1889. Matoušek Jakub, dělník, n.27.6.1869, manž. Anna, n.21.8.1876.

Čp.568 :

1933 : obyvatelé domu nejsou ve volebním seznamu.

Čp.569, ul.Petra Chelčického :

1933 : Pytlíková Marie, poštm. v.v., n.17.4.1878.
1953 : Hofová Rosálie (z. 28.3.1953 ) n.23.11.1870 Vodňany, r.Pytlíková, otec : Josef, matka : Aloisie, r.Skalická. Vdova.

Čp.570, ul.Chmelenského :

1929 : postavila Růžena Plívová.
1933 : Plíva Josef, obuvník, n.4.4.1866, manž. Barbora, n.19.4.1867.
Grametbauer Josef, dělník, n.5.3.1903, manž. Blažena, n.5.1.1910.

Čp.571, ul.Chmelenského :

1929 : dům postavila Šejdová Žofie
1933 : Baštýřová Jiřina ( z.10.1.1933 ) n.3.12.1932, otec : Vojtěch, dělník v Plzni, matka : Julie, r.Krejčová ve Vodňanech.
1933 : Šejdová Žofie, soukromnice, n.30.5.1878.
Šejda Jan, truhlář, n.18.7.1911.
Maroušek Václav, průvodčí vlaků, n.29.9.1903, manž. Anna, 2.6.1907.
Baštýř Vojtěch, dělník, n.17.3.1911, manž. Julie, n.31.12.1908.
1948 : Šejdová Žofie ( n.8.11.1948 ), n.31.5.1878 Hory Ratibořské, roz. Kučerová, vdova po Josefovi, lesním hajném v Údraži.

Čp.572, ul.Tyršova :

1932 : Hucková Terezie (z.19.9.1932 ), n.11.10.1867 Kovanín, vdova po Janovi, zedníkovi. Pozn.: matrika z.CČH.
1933 : Prunner František, vrchní soudní oficiant, n.27.1.1904, manž. Anna, n.8.3.1907.

Čp.573 :

1933 : obyvatelé domu nejsou ve volebním seznamu.

Čp.574, ul. Budějovická :

1929 : dům postavil Lusk František.
1933 : obyvatelé domu nejsou ve volebním seznamu.
1934 : Lusk František ( z.25.9.1934 ), n.28.5.1877 Ražice, porybný, manž. Marie roz. Žáková z Líbivy.
1946 : Lusková Marie ( z.15.12.1946 České Budějovice ), n.30.11.1874 Líbiv, r.Žáková, vdova po Františkovi.

Čp.575, ul.Budějovická :

1929 : postavena továrna Josefa Buchteleho.
1933 : Buchtele Josef, továrník, n.9.2.1873, manž. Marie, n.19.2.1878.
Buchtele Josef, strojník, n.8.2.1902, manž. Marie, n.7.11.1911.
Buchtele Karel, obch. příručí, n.2.9.1908.
1951 : Buchtele Josef ( z.8.11.1951 ), n.9.2.1873 Pražák, továrník zemědělských strojů, otec : Vojtěch, matka : Marie, r. Pešková. Manž.: Marie, r.Bízková.
Pozn: životopis – Vn,1939, č.1, s.3.
Syn Josef, n.8.2.1902 Vodňany.

Čp.576, ul.Na žabce :

1929 : strojnickou dílnu postavil Adolf Smeták.
1933 : Smeták Adolf, strojník, n.20.12.1872, manž. Marie, n.7.6.1895.
Toušková Anna, v dom., n.5.6.1899.
1953 : Havlová Marie (z.18.10.1953 ), n.28.9.1876 Neplachov, z.Žáková, vdova po
Vojtěchovi.

Čp.577, ul.Chmelenského :

1929 : dům postavila Pajerová Rosálie.
1933 : Pajer Václav, dělník, n.24.12.1871, manž. Rozálie, n.27.12.1884.
1946 : Pajer Václav ( z.28.2.1946 ), n.11.8.1870 Těšínov. dělník, manž. Rasalie, roz. Reichotová z Vodňan.

Čp.578, ul. Ve stodolách :

1929 : dům postavil Jaroslav Seidl.
1933 : Seidl Jaroslav, rolník, n.10.7.1878, manž. Marie, n.1.3.1885.
Seidlová Marie, v dom., n.11.9.1909.
1936 : Seidlová Marie ( z.5.5.1936 ), n.28.2.1885 Vodňany, roz. Tomková, manž. Jaroslav, rolník.

Čp.579 :

1933 : Boucký Vojtěch, malíř, n.18.4.1868, manž. Marie, n.26.7.1870.
1942 : Wondress Otto ( z.3.6.1942 ), n.26.9.1941, říšský příslušník, otec : Jan, okresní cestář, matka : Terezie, roz. Vlková z Podeřiště.

Čp.580, ul.Chmelenského :

1930 : dům postavil Matěj Komárek a Marie.
1933 : Komárek Matěj, dělník, n.29.3.1861, manž. Marie, n.22.10.1862.
1934 : Komárek Matěj (z.17.8.1934 ), n.23.2.1861 Křepice, zedník, manž. Marie, r. Hucková z Křepic.
1954 : Vrňáková Antonie ( z.4.1.1954 ), n.15.11.1887 Postupice, roz. Šmausová, manž. Václav, baštýř.

Čp.581, ul.Radomilická :

1930 : dům postavil František Zána.
1933 : Zána František, mlyn. pom., n.28.11.1904, manž. Anežka.

Čp.582, ul.Stožická :

1930 : postavil František Ludačka
1933 : Ludačka František, dělník, n.6.3.1895, manž. Kateřina, n.25.10.1898.

Čp.583, ul.Míru :

1930 : postavila Marie Váchová.
1933 : Vácha František, soukromník, n.8.11.1877, manž. Marie, n.8.2.1887.
1937 : Šindelářová Josefa ( z.12.1.1937 ), 60 let, vdova po rolníkovi. Pozn.: záznam z Vodňanských novin.

Čp.584, ul.Míru :

1930 : postavil Jan Trobl.
1933 : Trobl Jan, želez. zřízenec, n.12.7.1900, manž. Marie, n.27.11.1901.

Čp.585, ul.Štítného :

1933 : Pavlovský Antonín, železniční zřízenec v.v., n.15.2.1875, manž. Ludmila, n.10.9.1900.
Vítovcová Rozálie, soukr., n.28.1.1867.
Šiman Framtišek, kontr.v.v., n.27.11.1879.
1936 : Pavlovský
1939 : Vítovcová Rosálie ( z.6.11.1939 ), n.23.11.1868 Olešná, roz. Hanzlíková, vdova po Václavovi v Protivíně.

Čp.586, ul.Radomilická :

1933 : Jedlička Jan, dělník, n.19.6.1887, manž. Marie, n.18.3.1878.
Ryneš František, dělník, n.5.9.1875.
Šulcová Terezie, dělnice, n.15.10.1875.
1936 : Štiková Anna (u.12.9.1936 ) n.13.5.1857, z. Muklová ze Šipouna, vdova po Martinovi, dělníkovi.

Čp.587, ul.Budějovická :

1933 : Kohout Václav, železn. zříz.v.v., n.18.8.1877, manž. Marie, n.27.10.1886.
Holát Matěj, výminkář, n.1.5.1860.
1934 : Kohout Václav ( z.27.10.1934 ), n.18.8.1877, dílenský v.v., manž. Marie r.Holátová z Nestánic.
1953 : Holát Matěj (z.10.10.1953 ), n.1.5.1860 Skočice, otec : František, matka : Marie, r. Jenšová.

Čp.588, Radomilická :

1931 : postavil Augustin Skřivan.
1933 : Bejčková Marie, dělnice, n.2.3.1866.
Šefčík Jan, dělník, n.8.3.1896, manž. Marie, n.13.10.1895.
1955 : Čechová Anna ( z.27.4.1955 ), n.13.3.1882 Uhersko, r.Klementová, Otec : Matěj, matka : Anna, r.Nováková. Vdova po Františkovi, cukráři.

Čp.589, ul.Nerudova :

1931 : postavil Vojtěch Šindelář.
1933 : Šindelář Vojtěch, soukromník, n.7.4.1865.

Čp.590, ul.Bavorovská :

1933 : Vácha František, železn. zřízenec v.v., n.17.2.1876, manž. Marie, n.19.5.1883.
Váchová Marie, pošt. úřednice, n.13.11.1908.
Vondrys František, soukr., n.4.12.1857.

Čp.591, ul.Kampanova :

1931 : budova pošty postavena 1931, dříve četnická stanice.
1933 : Reban Alfred, předn. pošt. úřadu, n.3.7.1886, manž. Marie, n.30.4.1886.

Čp.592, ul.Chmelenského :

1933 : Čížek Josef, železn. zřízenec, n.17.3.1900, manž. Marie, n.8.5.1900.

Čp.593, ul.Radomilická :

1931 : přestavba bývalé hadrovny na rodinný domek – Adolf Vrba.
1933 : Vrba Adolf, zahradník, n.12.4.1901, manž. Marie, n.3.12.1901.
Košťál Josef, soukr., n.25.12.1879.
1935 : Košťálová Anna ( z. 1.11.1935 ), n.2.9.1865 Lochenice, okr. Hradec Králové, roz. Morávková, manž. Josef, dělník. Pozn.: matrika z. CČH.
1937 : Košťál Josef ( z.16.2.1937 n.25.12.1874 Předměřice nad Labem, dělník.
Pozn. : matrika z. CČH.

Čp.594, ul.Sovova :

1931 : postavil Tomáš Šíma.
1933 : Šíma Tomáš, zedník, n.15.12.1890, manž. Terezie, n.12.10.1893.
Kvěch Matěj, obuvník, n.23.7.1898, manž. Hermína, n.12.4.1902.
Nachlingerová Barbora, dělnice, n.17.6.1875.
1950 : Vlášková Rosálie ( z.23.1.1950 ), n.8.9.1868 Obora - Setuň, otec : Josef, matka : Anna, roz. Brožová, vdova po zemědělci.

Čp.595, ul.Radomilická :

1931 : postavila Kateřina Opavová.
1933 : Opavová Kateřina, dělnice, n.23.11.1880.
Fikač Václav, dělník, n.10.9.1876.
1936 : Pavlovská Marie ( z.6.3.1936 ), n.6.3.1936, otec : Antonín, železniční zřízenec, matka : Ludmila, roz. Vítovcová z Olešné.

Čp.596, ul.Zeyerovy sady :

1933 : Vaněk Vojtěch, soukromník, n.16.1.1861.
1946 : Švehla Karel ( z.13.4.1946 ) n.13.4.1946 Vodňany, otec : Jaroslav, pekař, matka : Anna, r.Jindrová z Olešnice.
1954 : Jedlička Matěj (z.14.8.1954 ), n.23.1.1881 Svinětice, šafář, otec : Josef, matka : Marie, r. Stříbrná. Vdovec po Kateřině, roz. Šindelové.

Čp.597, ul.Míru :

1933 : Tupá Alžběta, soukromnice, n.5.5.1874. Tupá Aloisie, švadlena, n.6.3.1898.
1935 : Marie Čapková
1955 : Tupá Alžběta ( z.8.12.1955 ), n.6.5.1873 Křtětice, roz. Polánská, matka : Anna Polánská. Vdova.

Čp.598, ul.Míru :

1933 : Říha Vojtěch, kaplan v.v., n.21.4.1879.
Reková Marie, hospodyně, n.26.2.1882.
1950 : Říha Vojtěch ( z.16.10.1950 ), n.21.4.1879 Temelín. děkan, otec : Josef, matka : Marie, r.Kosmatová.

Čp.599, ul.Na žabce :

1933 : Horký Karel, rolník, n.25.12.1887, manž. Antonie, n.14.6.1891.
1933 : Bočková Kateřina, soukr., n.6.8.1848.
1935 : Kateřina Bočková ( z.2.12.1934 ), n.8.12.1852 Hosín, r.Simandlová, vdova po Matějovi, zelináři.
1939 : Matěj Horký (z.19.8.1939 ), n.5.7.1859 Záblatí, schwarzenberský lesní hajný, manž. Annastázie, r.Talafousová z Útěšova.

Čp.600, ul.Legií :

1933 : Budínský Čeněk, žetězokovář, n.1.2.1887, manž. Alžběta,n.29.3.1889.
Budínský Rudolf, řetězokovář, n.13.4.1909.
1935 : dům prodala M.Budínská
1942 : Šrámková Helena ( z.17.5.1942 ), n.18.4.1842. otec : Adolf, úředník pojišťovny ve Vodňanech, matka : Marie, roz. Šircová z Dubu.
01.06.2008 00:00:00 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se