Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Pražák : domy čp.26 atd.

Čp.26 :

1850 : kníže Schwarzenberg, majitel domu.
Nájemník : Matouš Jan, n.1786. Kateřina, manž., n.1788. Jan, syn, n.1818, myslivec.
Nájemník : Růžičková Voršila, n.1790. Děti : Matěj n.1825. Katy n.1820. Marie
n.1822. Rosálie n.1830.
1880 : Handschuh Josef.
1929 : Lipovec Karel (z.8.8.1929 ), n.13.10.1907 Záblatíčko. dělník vrchní stavby na dráze. Pozn.: matrika z. CČH.
1933 : Miksa Jan, dělník, n.18.9.1891, manž. Marie, n.29.5.1898.

Čp.27 ( st.č.45 ) :

1850 : Linhart Matěj, majitel, n.1791. Kateřina, manž. n.1793. Děti : František, n.1825. Katy, n.1818. Johanna n.1833. Marie n.1830.
1870 : Frčka, nádeník, syn Josef, n.3.1.1862.
1880 : Frčka Václav.
1918 : Frčka Václav (z.5.3.1918 ),n.11.11.1840, vdovec po Johanně, r.Linhartové z Pražáku čp.47.
1933 : Frčka Josef, rolník, n.10.1.1872, manž. Anna, n.18.6.1872.
Frčková Marie, v dom., n.9.9.1897.
Zima Vojtěch, zedník, n.3.4.1898, manž. Anna, manž.20.9.1899.
1951 : Frčka Josef (z.21.2.1951 ), n.10.1.1872 Pražák, otec : Václav, matka : Johanna, roz. Linhartová. Manž.: Anna, r.Procházková.

Čp.28 ( st.č.44 ) :

1850 : Žemlička František, majitel, n.1804. Marie, manž., n.1817.
1880 : Profant Matěj. Žemlička František.
1922 : Profant František – přístavba domu.
1926 : Profant František.
1933 : Profant Frant., rolník, n.31.12.1884, manž. Marie, n.17.12.1892.
Křížová Veronika, soukr., n.30.12.1865.
1937 : Křížová Veronika (z.30.4.1937 ),n.30.12.1865 Pražák, r.Strnadová, vdova po Josefovi.
1945 : Mengler František ( z.6.1.1945 ), n.17.10.1915 Týn nad Vltavou, otec : Josef, matka : Anna, roz. Růžičková.

Čp.29 ( st.č.43, 45 ? ) :

1850 : Kouba Josefa, majitel, n.1809. Marie, manž., n.1815. Děti : Martin n.1839. Marie n.1835. Alžběta n.1837. Kateřina n.1842. Anna n.1845.
1880 : Kouba Josef. Kouba František.
1933 : Vojtík František, rolník, n.4.3.1876, manž. Anna, n.6.6.1874.
Vojtík František, zedník, n.25.1.1905.
1943 : Vojtík František ( z.17.7.1943 ), m.17.7.1943, otec : František, rolník, matka : Marie, r.Kuřinová z Pivkovic.

Čp.30 (st.č.42 ) :

1850 : Pitlík Jan, majitel, n.1790. Katy, manž.n.1798. Antonín, pastorek syn, voják, n.1826.
Nájemník : Strnad Jan, n.1817. Apolonie, manž. 1811.
1870 : Strnad, domkář, syn Jan n.20.6.1859.
1880 : Strnad Jan.
Pozn.: někdy kolem r.1915 z. Strnadová Veronika, r. Nečasová ze Zaboří, n.1839 , vdova po Janu, domkáři. Omylen nebyl zaznamenán přesný datum z.
1933 : Strnad František, rolník, n.4.4.1870, manž. Anna, n.26.7.1872.
Toninger Josef, sedlář, n.7.2.1904, manž. Anna, n.21.10.1906.
1940 : Strnad František ( 30.9.1940 ), n.3.4.1870 Pražák, rolník, manž. Anna roz. Zachová ze Záluží,
1943 : Toningerová Anna ( z.7.10.1948 ), n.21.10.1906 Pražák, r. Strnadová, manž. Josef.

Čp.31 ( st.č.41 ) :

1852 : Kalista Martin, tov. zednický, majitel, n.1802. Kateřina, manž. n.1818.
Nájemník : Dobiáš Josef, n.1819. Manž, jméno ?, n.1822. Děti : František, n.1846, Marie, n.1842. Kateřina, n.1851.
1880 : Kovanda František. Svěchotová Terezie.
1933 : Kovanda František, zedník, n.9.12.1863, manž. Anna, n.4.8.1872.
Kovanda František, zedník, n.12.6.1904, manž. Růžena, n.7.2.1902.
1934 : Kovanda František (z.29.4.1934 ), n.12.6.1904, lesní dělník, manž. Růžena r. Prokopová z Hrobů.
1935 : Kovanda František (z.17.11.1935 ), n.29.11.1863 Radčice, zedník, manž.Anna r. Mašková z Pohorovic.

Čp.32 ( st.č.40 ) :

1850 : Kučerová Anna, majitelka, n.1812. Děti : Vojtěch, n.1836. Marie n.1832. Rosy n.1834. Anna n.1838. Katy n.1841.
1880 : Kučera Vojtěch.
1933 : Kučera Josef, rolník, n.25.2.1877, manž. Marie, n.15.9.1890.
Kučera Josef, zedník, n.23.3.1912.

Pozn.: datum úmrtí není uveden, kolem r.1915 – Kučera Vojtěch, domkář, vdovec po Kateřině, r.Procházkové z Kloubu čp.9.
Pozn.: Kučera Matěj (z.1.7.1938 ), n.13.3.1863 Pražák, kovář ve Stožicích, vdovec po Marii r. Slepičkové z Pasek.
Pozn.: Kučera František (z.12.3.1940 ), n.29.3.1914 Pražák, zedník na Pražáku.
Pozn.: čp. není uvedeno.

Čp.33 :

Obecní hájovna u Záhorského rybníka.

1850 : Heissinger Václav, n.? Marie, manž., n.1800.
1870 : Nejedlý, polesný, syn Karel, n.9.3.1859, dcera Marie n.6.7.1862.
1870 : Kříž, hajný, syn František.
1880 : Nejedlý Zdeněk. Nejedlý Josef.
1933 : Matouš Hubert, městský lesní, n.2.11.1888, manž. Ludmila, n.2.11.1887.

Čp.34 ( st.č.37 ) :

1850 : Jiskra František, kolář a majitel, n.1814. Marie, manž. n.1802. Děti : František, n.1847. Katy, n.1843. Jiskra Jakub, otec majitele, n.1790, Katy, manž., n.1791.
1870 : Jiskra, kolář, děti : Anna n.5.7.1858. Antonie n.4.5.1861.
1880 : Jiskra František. Heisingrová Marie.
1931 : Chalupský Václav, rolník.
1933 : Chalupský Václav, rolník, n.13.6.1861, manž. Marie, n.8.12.1870.

Čp.35 (st.č.37, potom 34 ) :

Hospoda.

1850 : Hrubecká Kateřina, majitelka, n.1817. Děti : Josef, n.1842. Marie, n.1843. Kateřina, n.1848.
1871 : Svobodová Anna ( z.9.5.1871 v 9 hodin večer ), 20 let, otec : Vojtěch, domkář na Pražáku. Násilná smrt, vnitřní krvácení bodnutím nožem.
1880 : Louženský Matěj. Procházková Marie. Svoboda Vojtěch.
1913 : Louženská Růžena ( z.25.4.1913 ), 21.2.1913, otec : Vojtěch, matka : Růžena, r.Pivoňková.
1914 : Vojtěch Louženský ( z.4.5.1914 ), n.25.4.1886 ( nebo 23.4.1887 ) hostinský, manž.: Růžena, r.Pivoňková z Pražáku, odd. 10.5.1911.
1915 : Louženská Marie ( z.2.12.1915 ), n.5.7.1914, otec : Vojtěch, hostinský, matka : Růžena, r. Pivoňková
1921 : Louženská Marie ( z.5.8.1921 ), n.2.8.1844 Pražák čp.35, r.Hrubecká, vdova po Matějovi, hostinském, odd. 19.11.1884.
1921 : Jaroslav Trnka přistavěl sál ( Kronika města, I., s.85 ).
1933 : Profant Jaroslav, hostinský, n.10.10.1892, manž.Růžena, n.25.8.1889.

Čp.36 ( st.č.36 ? ) :

Dům sloužila jako pohodnice nebo jako hájovna.

1870 : Toninger, tesař, syn František n.28.10.1862.
1870 : Fürbach, drnomistr, dcera Rosálie, n.23.12.1859.
1880 : Toninger Josef. Fürbach Matěj. Fürbach Jan. Lenz Martin.
1922 : Toningrová Marie ( z.30.4.1922 ), n.14.10.1869 Dlouhá Ves čp.63, roz. Ernekrová, manž. Václav, domkář, odd.5.11.1894.
1925 (17.12. ) : Václav Toninger postoupil své manželce Marii polovinu domu
s příslušející polovinou pozemků za 2000 Kč a služebnost.
1932 : město Vodňany koupilo dům od Václava Toningra na hájovnu.
1933 : obyvatelé domu nejsou ve volebním seznamu.
1939 : Matoušová Ludmila.

Čp.37 (st.č.22 ) :

1854 : Schalek Johann. Vlk Franz.
1880 : Šálek František.
1928 : Pešek Matěj ( z.19.5.1928 ), n.23.8.1908 Bavorov čp.19, otec Matěj, matka : Barbora, r. Sarauerová z Jámy čp. čp.10.
1933 : Pešek Matěj, býv. hajný, n.12.12.1871, manž. Barbora, n.26.11.1871.
Pešková Marie, dělnice, n.12.4.1910.
Serauerová Kateřina, soukromnice, n.23.3.1856.
1946 : Pešková Božena ( z.11.7.1946 ), n.1.4.1906 Tourov, r. Vachtová, manž. Florián, poštovní revident ve Strakonicích.
1950 : Pešková Barbora ( z.11.3.1950 ), n.26.11.1877 Jáma, roz. Sarauerová, manž. Matěj.
1950 : Pešek Matěj ( z.5.1.1950 ), n.11.2.1871 Lhenice, vdovec.

Čp.38 :

1854 : Lovčí Matěj.
1880 : Zedník Vojtěch.
1926 (14.9.) : Jan a Kateřina Lencovi postoupili dům Františku Lencovi a Marii za 4 000 Kč.
1930 : Lenc František (z.6.8.1930 ), n.7.6.1930, otec : František, zedník, matka : Marie, roz. Vavrušková z Radčic čp.38.
1933 : Lenc Jan, rolník, n.6.6.1862, manž.Kateřina, n.12.4.1866.
Lenc Jan, zedník, n.5.9.1900.
Lenc František, zedník, n.6.12.1895, manž. Marie, n.7.10.1903.
1939 : Lenc Jan ( z.28.8.1939 ), n.11.9.1862 Vlachovo Březí, rolník, manž. Kateřina, roz. Šálková z Pražáku.
1951 : Lencová Kateřina (z.14.1.1951 ), n.12.5.1866 Pražák, r.Šálková, otec : Jan, matka : Veronika, r.Slepičková. Vdova.

Čp.39 :

1854 : Duda Martin.
1870 : Duda, tesař, dcera Terezie, n.4.8.1861.
1880 : Duda Martin. Neruda František.
1925 : Dudová Kateřina (z.14.6.1925 ), n.1.11.1833 Žďár čp.9, r. Slepičková, vdova po Martinovi.
1927 (13.4.) : vloženo vlastnické právo na dům a pozemky Antonínu a Marii Černým a Václavu a Marii Fürbachovým, každému na čtvrt celku.
1927 : Černá Marie ( z.14.8.1927 ), n.6.1.1900 Konopiště čp.6, roz. Fürbachová, manž. Antonín, odd. 25.11.1920.
1933 : Fürbach Václav, zedník, n.3.3.1893, manž. Marie, n.24.12.1894.
Nůsek Václav, dělník, n.12.8.1895, manž. Božena, n.1.11.1896.
Rangl Tomáš, obchodník, n.1.10.1895, manž. Božena.
1945 : Nůsek Václav ( z.2.11.1945 ), n.12.8.1895 Měkynec, dělník, manž. Božena roz.Hejtmánková z Mukařova.

Čp.40 :

1854 : Polák Matěj.
1870 : Špírek, zedník, syn Josef n.1861.
1880 : Lenc Jan. Lenc Václav. Polák Václav. Poláková Alžběta.
1922 : Polák Václav ( z.24.8.1922 ), n.27.6.1844 Vodňany, býv, cestář, manž. roz. Líkařová ze Rídkého u Strunkovic, odd. 17.8.1887.
1927 : Polák František ( z.24.12.1927 ), n.29.12.1878 čp.40/III., cestář, manž. Rozalie, r. Bujárková v Pohorovicích čp.16, odd. 4.5.1909.
1933 : Polák František, strojník, n.16.3.1910.
Kříž Vojtěch, zámečník, n.8.9.1903, manž. Anna, n.27.5.1908.

Čp.41 :

1854 : Vokatý Anton.
1880 : Berger František. Vokatý Antonín.
1914 : Vokatá Marie ( z.14.12.1914 ), n.28.11.1914, otec : Václav, zedník, matka : Anna, roz. Špírková z Albrechtic.
1915 : Bergrová Anna (z.27.11.1915 ), n.17.7.1848 Drahonice, r.Hodová, manž. František, dělník.
1923 : Bergr František, ponocný na Pražáku. Kronika města,I, s.24.
1933 : Čondl Jakub, rolník, n.2.5.1888, manž. Marie, n.2.1.1899.
Čondlová Marie, n.12.6.1910.
1934 : Čondl Jakub.

Čp.42 :

1854 : Pešek Matěj.
1870 : Pešek, zedník, dcera Anna, n.1860.
1880 : Kubová Marie. Pešek Matěj.
1928 : Pešková ( mrtvě narozená dcera 2.5.1928 ), matka : Aloisie Pešková, svobodná, otec : Jan, matka r. Dudová z čp.4/III.
1933 : Pešek Jan, rolník, n.16.5.1862, manž. Anna, n.12.6.1868.
Pešek Jan, zedník, n.13.4.1905. Pešková Antonie, dělnice, n.2.7.1908.
1937 : Pešek Jan ( z.16.12.1937 ), n.25.4.1862 Pražák, domkář, manž. Anna, roz. Dudová z Pražáku.
1942 : Pešková Anna ( z.5.8.1942 ), n.1.6.1870 Pražák, r. Dudová, vdova po Janovi.

Čp.43 :

1854 : Vojtík Matěj.
1880 : Profant Karel. Vojtík Matěj.
1933 : Saraurer Jakub, dělník, n.28.9.1880, manž. Eleonora, n.7.11.1879.
Saurauerová Marie, v dom., n.21.9.1903. Saurauer Josef, dělník, n.1.12.1908.

Čp.44 :

1854 : Říha Matěj.
1870 : Říha, domkář, dcera Terezie, n.1859.
1880 : Kužvard Jan. Říha Tomáš.
1929 : Říhová Anna ( z.28.2.1929 ), n.6.11.1836 Pohorovice, r.Lovčí, vdova po Matějovi, zedníkovi.
1932 : Mašková Anna (z.20.8.1932 ), n.4.5.1932, otec : Václav, rolník, matka : Františka.
1933 : Mašek Václav, tesař, n.26.7.1869, manž. Marie, n.3.9.1867.
Mašek Václav, rolník, n.27.7.1897, manž. Františka, n.18.6.1900.
1938 : Mašek Václav (z.17.5.1938 Písek ), n.6.7.1897 Pražák, zedník, manž. Františka, roz.Nováková z Pražáku.
1939 : Mašek Jaroslav ( z.10.6.1939 ), n.4.1.1939 Pražák, otec : zemřelý Václav, rolník na Pražáku. Matka : Františka : r.Nováková z Pražáku.
1945 : Mašková Marie ( z.26.6.1945 ), n.10.9.1865 Pražák, r. Říhová, manž. Václav, tesař.
1946 : Mašek Václav (z.20.6.1946 ), n.26.7.1869 Protivín, tesař dráhy v.v., vdovec po Marii, roz.Říhové z Pražáku.

Čp.45 :

1854 : Peklo Jakub.
1870 : Peklo, krejčí, dcera Marie, n.1862.
1880 : Šálek Vojtěch.
1925 : Šálková Anna ( z.31.3.1925 ), n.4.7.1845 čp.43/III., r. Koubová, vdova po Vojtěchovi.
1933 : Šálek František, hajný, n.6.10.1878, manž. Eleonoar, n.27.11.1889.
1941 : Šálková Eleonora (z.10.9.1941 ), n.27.11.1889 Zaboří, r.Pletková,manž. František, hajný. Pozn.: matrika z.CČH.

Čp.46 :

1880 : Manová Kateřina. Mrzena Jan.
1918 : Lukášek Jan (z.9.12.1918 ), n.27.9.1889, truhlářský pomocník, otec : zemřelý Jan, tesař. Matka : Rosálie roz. Školová ze Strachovic.
1920 : Lukášek Vojtěch ( z.19.5.1920 smrt utopením ), n.11.4.1903, otec : zemř. Jan, tesař. Matka : Kateřina, r.Koubová z čp.15/III.
1927 (29.10) : Kateřina Lukášková postoupila Václavovi a Anastásii Popelovým dům s pozemky za 10.860 Kč a výměnek.
1933 : Lukášková Kateřina, rolnice, n.13.12.1862.
Popela Václav, rolník, n.2.9.1902, manž. Anastázie, n.24.11.1901.
1950 : Lukášková Kateřina (z.26.5.1950 ), n.13.12.1862 Pražák, r. Koubová, otec : Jan, matka : Kateřina, r.Kubová. Vdova.

Čp.47 :

1880 : Kudlata Jakub. Buchtele Josef.
1920 : Toninger Josef ( z.8.2.1920 ), n.2,2,1920, otec : Josof, matka : Kateřina, r. Profantová z Chelčic čp.66.
1926 (12.8.) : Josef a Kateřina a Toningrovi postoupili polovinu domu Jakubovi a Anně Bílých. Druhou polovinu domu Josefovi Bílému, a to za 20 000 Kč.
1930 : Bílá Anna (z.13.6.1930 ), n.23.7.1865 Zdenice, r.Brašničková, manž. Jakub.
1933 : Bílý Jakub, rolník, n.23.7.1860.
Bílý Josef, truhlář, n.22.8.1902, manž. Marie, n. 16.10.1904.
Bílá Marie, dělnice, n.1.12.1891.
1934 : Bílá Marie (z.17.7.1934 ), n.1.12.1891 Žernovice.
1942 : Bílý Jakub (z.10.11.1942 ), n.23.7.1860 Třebanice, soukromník, vdovec po Anně roz. Brašničkové ze Zdenic.

Čp.48 :

1880 : Sebera Tomáš.
1918 : Mrzenová Kateřina (z.10.7.1918 ), n.11.11.1841, svob. dělnice, otec : Jan, krejčí, matka : Marie, r.Bláhová.
1918 : Mrzenová Terezie (z.24.10.1918 ), n.16.10.1849, svob. dělnice, otec : Jan, matka : Marie, r. Bláhová z Opařan.
1918 : Mrzena Josef (z.17.12.1918 ), n.1846, býv. tesař, svobodný, otec : Jan, krejčí, matka : Marie, r.Bláhová z Opařan.
1929 : Linhart ( mrtvě narozený chlapec 19.1.1929 ), otec : Josef, dělník, matka : Růžena, r. Mašková ze Křtětic čp.34.
1933 : Linhart Josef, n.16.2.1900, manž. Ludmila, n.4.3.1904.
Stluka Tomáš, dělník, n.19.12.1898, manž. Anna, n.20.10.1897.

Čp.49 :

1880 : Linhart František. Rokůsek Václav.
1914 : Linhartová Marie ( z.21.1.1914 ), n.21.8.1893, otec : Vojtěch, matka : Marie, r.Seberová ze Smilkova u Sedlčan.
1933 : Linhart Václav, rolník, n.6.9.1866, manž. Marie, n.15.8.1866.
Linhart Antonín, strojník, n.4.11.1903. Linhartová Marie, dělnice, n.25.11.1911.
1938 : Linhartová Marie ( z.6.12.1938 ), n.15.8.1866 Smilkov, r.Seberová, manž. Václav.
1941 : Linhart Václav (z.1.4.1941 ), n.6.9.1866 Pražák, domkář, vdovec po Marii, r.Seberové ze Smilkova.

Čp.50 :

1880 : Kraus Josef.
1933 : Kraus Vojtěch, rolník, n.5.3.1863, manž. Marie, n.1.4.1866.
Kraus Vojtěch, zedník, n.5.5.1905, manž. Kateřina, n.19.11.1908.
1938 : Kraus Vojtěch (z.7.8.1938 ), n.24.4.1863 Vodňany, býv. domkář na Pražáku, manž. Marie, r.Hanžlová z Protivce. Pozn.: zemřel ve Vodňanech čp.73/II.
1945 : Krausová Marie (z.19.4.1945 ), n.21.3.1866 Protivec, r.Hanžlová, vdova Vojtěchovi.

Čp.51 :

1880 : Chalupa Jan. Trubková Anna.
1914 : Toušková Rosálie ( z.13.4.1914 ), n.1826, svob. almužnice.
1929 : Trubková Marie ( z.5.12.1929 ). n.14.2.1859 Záboří čp.34, r. Lukášková, manž. Václav, odd. 11.2.1896.
1933 : Trubka Václav, rolník, n.9.10.1863. Trubka Josef, rolník, n.3.3.1897.
Trubková Ludmila, manž. rolníka, n.25.1.1903.
1951 : Jůzek Vojtěch
1953 : Trubka Václav ( z.20.9.1953 ), n.24.8.1863 Pražák, vdovec, otec : Vojtěch, matka Anna, r. Černá.

Čp.52 :

1870 : Šuster, zedník, děti : Kateřina n.16.2.1861. Marie n.1862.
1880 : Šuster Ignác. Špírek Martin.
1933 : Jůzek Vojtěch, rolník, n.16.5.1874, manž. Terezie, n.29.4.1884.
1951 : Jůzek Vojtěch (z.3.7.1951 ), n.14.5.1874 Pražák, otec : Jan, matka : Alžběta, roz.Rambáčková. Manž.: Terezie, r.Koblencová. Zedník.

Čp.53 :

1880 : Kroupa Václav. Fiedler Ferdinand.
1916 : Kroupa Václav (z.18.3.1916 ), n.27.11.1835, obuvník, manž. Novotná z Pasek, odd. 13.8.1907.
1919 : Kroupa Jan (z.22.3.1919 ), n.25.5.1865, manž. Aloisie, r.Seberová ze Smilkova u Tábora, odd.6.7.1892.
1922 : Troblová Marta ( z.28.12.1922 ), n.26.12.1922, otec : Martin, obuvník, matka : Kateřina, r.Kroupová.
1923 : Troblová Růžena ( z.1.2.1923 ), n.26.12.1922, otec : Martin, obuvník, matka : Kateřina, r. Kroupová.
1933 : Trobl Martin, rolník, n.12.11.1886, manž. Kateřina, n.3.4.1893.
Kroupová Aloisie, n.10.6.1869.
1937 : Kroupová Aloisie (z.12.7.1937 ), n.21.6.1858 Smilkov, r.Seberová, vdova po Janovi.

Čp.54 :

1870 : Jůzek, chalupník, děti : František n ?, Jan n.30.4.1960.
1880 : Jůzek Jan. Moudrý Matěj.
1917 : Skočná Marie ( z.21.10.1917 ), n.21.1.1908, otec : František, obuvník, matka : Marie, r.Jílková z Hrádku u Sušice.
1922 : Profant Karel – přístavba domu.
1933 : Profant Karel, rolník, n.18.10.1884, manž. Marie, n.10.8.1884.
Profantová Marie, v dom., n.31.1.1911.

Čp.55 :

1870 : Lukášek, krejčí, syn Jan n.23.4.1860.
1880 : Nečas Josef.
1933 : Duda Václav, rolník, n.3.9.1877, manž. Kristina, n.1.9.1885.
Duda Václav, truhlář, n.29.12.1909.
1947 : Duda Václav (z.29.7.1947 ), n.22.9.1877 Pražák, chalupník, manž. Kristina.
1954 : Dudová Kristina ( z.16.4.1954 ), n.11.9.1885 Pražák, roz. Louženská, otec : Matěj, matka : Marie, r.Hrubecká. Vdova po Václavovi.

Čp.56 :

1880 : Kamen Jakub.
1926 (8.11.) : vloženo vlastnické právo na dům Janovi a Alžbětě Kohoutovým.
1927 : Bujárek František (z.15.6.1927 ), n.22.12.1847 Valteřice u Jičína, manž. Anna, roz. Strnadová z Pohorovic čp.16, odd. 17.5.1879. Dělník.
1933 : Prášková Josefa, trhovkyně, n.16.3.1892.
Dubský Josef, trhovec, n.6.11.1882.
Witmann Jan, trhiovec, n.7.3.1907.

Čp.57 :

1880 : Voráček Tomáš.
1913 : Houšková Anna (z.19.12.1913 ), n.1853 Dasný, r.Kolešová, manž. Matěj, výměnkář.
1933 : Sebera Vojtěch, rolník, n.25.5.1883, manž. Kateřina, n.29.4.1889.
Houška Matěj, soukromník, n.3.12.1848.
1933 : Houška Matěj (z.19.12.1933 ), n.10.11.1848 Tupesy, vdovec po Anně.
1938 : Sebera Vojtěch ( z.25.1.1938 ), m.18.5.1883, rolník, manž. manž. Kateřina r. Houčková z Pražáku.
1941 : Seberová Zdeňka ( z.9.1.1941 ), n.11.4.1940, otec : Karel, tesař, matka : Zdeňka r. Zíková ze Staré Dobevi.

Čp.58 :

1920 : Mráz ( mrtvě narozené dítě ), otec : František, matka : Alžběty, r. Řezníčková.
1920 : Mráz František (z.23.12.1920 ), n.23.12.1920, otec : František, matka : Alžběta.
1922 : Mráz ( mrtvě narozené dítě 7.4.1922 ), otec : František, hospodářský dělník, matka : Alžběta, r. Řezníčková z Malých Malovic čp.40.
1931 : Dubský Ladislav (z.23.8.1931 ), n.17.10.1930, otec : František, obchodník na Pražáku, matka : Petronila, r. Pirnová z Chlumu.
1933 : Dubský František, trhovec, n.2.8.1890, manž. Petronila, n.3.4.1897.
Černý Antonín, trhovec, n.3.9.1899, manž. Růžena, n.19.4.1894.
1941 : Dubský František ( z.30.7.1941 ), n.2.8.1890 Dříteň, manž. Petronila r. Pirná z Chlumu
1943 : Dubský Stanislav (z. 4.11.1943 České Budějovice ), n.21.7.1935, otec : František, dělník, matka : Petronila, r. Pirná.

Čp.59 :

1927 (31.12 ) : manželé Václav a Marie Hajíčkovi postoupili usedlost Antonínu a Kateřině Hajíčkovým za doživotní výměnek.
1933 : Hajíček Antonín, rolník, n.10.6.1896, manž. Kateřina, n.1.9.1901.
Hajíček Václav, soukromník, n.28.9.1863, manž. Marie,n.25.3.1864.
1947 : Hajíček Václav (z.17.1.1947 ), n.7.9.1863 Koloměřice, manž. Marie, r.Dudová.
1950 : Hajíčková Marie (z.17.8.1950 ), n.28.2.1864 Pražák, r.Dudová, otec : Martin, matka : Kateřina, r.Slepičková. Vdova.

Čp.60 :

1933 : Vaňourek František, hostinský, n.16.8.1881, manž.Alžběta, n.16.5.1894.
1943 : Petrášek Pavel ( z.2.8.1943 ), n.22.6.1943, otec : Stanislav, truhlář, matka : Marie, r.Jehličková z Javornice.
1944 : Piklová Věra ( z.19.8.1944 ), n.4.3.1943, otec : Ladislav, zřízenec dráhy, matka : Věra r. Šneidrová.
1949 : Růžičková Marie ( z.16.7.1949 ), n.27.9.1871 Albrechtice, roz. Sládková, vdova po Václavovi, zedníkovi na Pražáku.

Čp.61 :

1918 : Skočná Vlasta ( z.7.11.1918 ), n.10.9.1915, otec : Josef, obchodník, matka : Marie, r.Jilková z Hrádku u Sušice.
1933 : Skočný Josef, obuvník, n.13.11.1871, manž. Marie, n.24.4.1874.
1943 : Skočná Marie ( r.28.4.1943 ), n.30.3.1874 Hrádek u Sušice, r.Jilková, manž. Josef.

Čp.62 :

1914 : Bubnová ( mrtvěnarozená 25.10.1914 ), otec : Karel Bubna, hostinský na Pražáku, matka : Anna, r.Protivová z Volyně čp.161.
1925 (17.1.) : František Růžička prodal polovinu domu Františku Krafnerovi za 6 000 Kč.
1933 : Krafneter František, rolník, n.10.4.1852, manž. Anna, n.6.7.1867.
Hroník Václav, dělník, n.28.9.1900, manž. Božena, n.27.8.1902.

Čp.63 :

1928 (16.7. ) : vloženo vlastnické právo na dům čp.63 Josefě Šlehofrové.
1933 : Šlehofer Ignac, řemínkář, n.1.1.1892, manž. Josefa, n.6.3.1896.
Šlehoferová Terezie, soukromnice, n.13.8.1850.
Lagron Jaroslav, trhovec, n.29.12.1908.
Lagron Rudolf, n.31.12.1902, manž. Anna, n.28.1.19028.
1938 : Šlehofrová Terezie ( z.27.11.1938 ), n.15.8.1848 Loukovice, r. Wedschmiedová, vdova Matějovi, obchodníkovi.

Čp.64 :

1916 : Jelínková Alžběta (z.12.8.1916 ), n.1.2.1865 Měkynec čp.34, r.Ročovská, manž. Matěj,zedník.
1920 : Budínský Bohuslav (z.25.2.1920 ), n.29.7.1919, otec : Vincenc, řetězokovář, matka : Alžběta, r.Jelínková z Pražáku.
1924 : Lenc Jaroslav (z.23.5.1924 ), n.12.4.1924, otec : Tomáš, zedník, matka : Anna, roz. Eliášková. Pozn.: matrika z.CČH.
1924 : Lencová Anna (z.24.5.1924 ), n.22.10.1894 Paseky, manž. Tomáš, zedník.
Pozn.: matrika z. CČH.
1925 : Lencová Marie (z.29.8.1925 ), n.27.5.1925, otec : Tomáš, matka : Marie, roz. Lukášková. Pozn.: matrika z.CČH.
1925 (3.9.) : vloženo vlastnické právo na polovinu domu Anně Lencové.
1933 : Lenc Tomáš, zedník, n.20.12.1891, manž. Marie, n.2.2.1895.

Čp.65 :

1929 : Steinhauser Jaroslav ( z.5.7.1929 ), n.14.9.1927, otec : Josef, řetězokovář, matka : Anna, r.Pešková z čp.42/III.
1931 : Steinhauser Josef, dělník.
1933 : Steinhauser Josef, řetězokovář, n.28.12.1893, manž. Anna, n.28.10.1896.

Čp.66 :

1933 : Procházka Václav, kolář, n.3.10.1901, manž. Růžena, n.31.5.1905
Kraus František, strojník, n.7.7.1897, manž. Anna, n.1900.
1937 : Procházková Vlasta ( z.23.3.1937 ), n.17.8.1936, otec : Václav, kolář, matka : Růžena, r. Soukupová. Pozn.: matrika z. CČH.

Čp.67 :

1933 : Procházka Josef, zedník, n.2.12.1898, manž. Marie, n.30.7.1899.
Jiroušek František, dělník, n.4.12.1866, manž.Marie, n.9.8.1863.
1934 : Josef Procházka.
1937 : Václav Procházka.

Čp.68 :

1917 : Pivoňka Ladislav ( z.25.11.1917 ), n.26.3.1915 v čp.26/III., otec : Jan, vlakvedoucí, matka : Anna, r.Matoušová z čp. 26/III.
1927 : Lukášek František postavil nové obytné a hospodářské stavení na parcele 1039/2.
1933 : Lukášek František, zedník, n.16.11.1889, manž. Aloisie, n.7.6.1892.
1938 : Lukášek František ( z.5.6.1938 ), n.31.3.1918 Pražák, otec : František, zedník, matka : Aloisie, r.Růžičková z Pražáku.

Čp.69 :

1933 : Muchl Martin, obchodník, n.9.11.1894, manž. Antonie, n.7.12.1891.
Much Lukáš, soukromník, n.18.10.1861, manž. Eva, n.24.12.1861.
1936 : Muchl Lukáš.
1945 : Podlisková Antonie ( z.9.11.1945 ), n.6.1.1870 Hodonín ( Prachatice ), roz. Janoutová, vdova po Františkovi, dělníkovi.
1947 : Muchlová Eva (n.10.2.1947 ), n.24.12.1861 Malovičky, r. Kašparová, vdova po Lukášovi.

Čp.70 :

1930 : Emanuel Skočný postavil dům.
1933 : Skočný Emanuel, řetězokovář, n.28.11.1904, manž. Marie, n.5.4.1905.

Čp.72 :

1931 : Jíra František, rolník.
1937 : Jírová Josefa (z. 1.7.1937 ), n.6.2.1872 Vodňany, r.Sedláčková, manž. František, rolník.
1948 : Seberová Jaroslav ( z.30.11.1948 ), n.19.4.1899 Husinec, r. Temlová, manž. Jan.
1949 : Jíra František (z.31.1.1949 ), n.23.1.1871 Pražák, rolník, vdovec po Marii, roz. Sedláčkové.

Čp.73 :

1933 : Skočný Miroslav ( z.9.2.1933 ), n.3.6.1932, otec : Josef : řetězokovář, matka : Marie, r.Danielová z Újezdce.
1933 : Jíra František, rolník, n.22.1.1871, manž.Josefa, n.6.2.1875.
Jíra Jan, zedník, n. 30.4.1906.
Sedláčková Marie, soukromnice, n.5.11.1877.
Jíra Václav, rolní, n.26.9.1903, manž. Alžběta, n.22.6.1906.
Pícha Antonín, dělník, n.30.3.1906, manž. Žofie, n.30.4.1906.
Skočný Josef, řetězokovář, n.24.9.1906, manž. Marie, n.17.9.1907.
1938 : Kraus Vojtěch ( z.7.8.1938 ), n.24.4.1863 Vodňany, manž. Marie, r.Hanžlová z Protivce.
1950 : Skočný Jindřich ( z.16.7.1950 ), n.14.7.1950, otec : Josef, matka : Marie, r.Danielová.

Čp.74 :

1933 : dům vznikl rozdělení, domu pana Jíry u přejezdu dráhy. Majitelem nového domu jest
Josef a Magdalena Váňovi.
1933 : Váňa Josef, obch. zástupce, n.16.6.1861, manž. Marie, n.4.12.1884.

Čp.75 :

1937 : Jírová Josefa.

Čp.76 :

1955 : Markytánová Anna (z.11.2.1955 ), n.6.7.1872 Vlachovo Březí, otec : Jakub, matka : Marie, r. Böhmová.

Čp.78 :

1952 : Dunovský Josef (z.12.5.1952 ), n. 6.3.1862 Drahonice, lesní hajný, otec : Jan, matka : Kateřina, r.Hubalová. Manž.: Terezie, r.Předotová.
01.06.2008 00:00:00 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se