Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Rodopisné informace o jednotlivých rodech a osobnostech .


Bibliografie :

Brož Josef : O našich jménech a příjmeních. Zlatá stezka,14,1940-1941,s.8-9, 85- 86.

Kalný Adolf a kol. : Soupis urbářů jihočeských archívů 1378-1773. České Budějovice,1976,

Hluboká nad Vlt. ( panství ) :

Čapek František Josef : Soupis obyvatel na panství Hluboká nad Vlt. z roku 1651. Výběr,16,1979,1,10-15,19.

Chelčice :

Kalserová Jaroslava : Populační vývoj šesti vsí chelčické farnosti v 17. a v první polovině 18.století. Praha, 1967. ( JSH,37,1968,55, rec. : -bj- )

Stožice :

Trnka Miloslav : Hospodáři ze Stožic na Vodňansku. ( Berní rula 1654. ) RR,1999,4,32.

Vltavotýnsko :

Pletzer Karel : Nápravy a výsluhy na Vltavotýnsku koncem 14. století.
Výběr,28,1991,3,201-209. ( Číčenice, Strpí )

Vodňany :

Louženský Jiří : Z vodňanské matriky. RR,1999,1/1,19.
Louženský Jiří – Stuchlá Pavla : Paměti vodňanských domů. II., 1- 2 ( 1648 – 1857 )Vodňany, Městské muzeum a galerie, 1999. ( Rec.: Město a jeho paměť. RR,2000,2,18 )
Stuchlá Pavla : Paměti vodňanských domů. I. Vodňany, Městské muzeum a galerie, 2003.

Jednotlivé rody :

Albínové z Hefenburka :
Kubíková Anna : Rodina a potomci rožmberského kancléře Václava Albína z Helfenburka. RR,2000,1,1-3.
Rybička : A. : Albinové ( Bílkové ) z Helfenburka. Pam,14,1889,s.19-26.

Baloun :
dl : O původu jména Baloun. Výběr,9,1972,1,51.

Bavorové ze Strakonic :
Bavorové ze Strakonic :
Lit.: Beneš F. : Jezdecká pečeť Bavora III. z Bavorova. ČSPS,65,1957,s.156-158.
Kotlárová Simona :Bavorové erbu střely. České Budějovice, Veduta, 2004, 237

Červenka :
Trnka Miloslav : Zimní romance. ( Vodňany, Adolf Červenka. ) RR,1999,4,24-25.

Guolfinger :
Chromý Mojmír : Guolfingerové ze Steinsbergu. ( Libějovice, Netolice ).
In: Obnovená Tradice, 23 / 2201, 51-62. ( Rec.: RR,2001,2,32 )

Havlasa :
Mager Jan Antonín : Proč se nenarodil Bohumil Havlasa ve Strunkovicích neb Blanicí. RR,1999,1,17-18.
Mager Jan Antonín : Sociologický vývod předků spisovatele B. Havlasy. RR, 2002 podzim, s.29-33.

Herites :
Louženský Jiří : Rodopisné podklady z archivu Městského muzea a galerie ve Vodňanech. Rod spisovatele Františka Heritese. RR,1999,4,16-19.

Hobizal :
Lit.: Mager Jan Antonín. P.František Hobizal a jeho rod. RR, 2005, č.2, s.4-7.

Holeček :
K. ( Kryl ) : Rod spisovatele Josefa Holečka. čas. rod. spol., 15,1943,s.68.
Olejník Jan : Stožický grunt Josefa Holečka a jeho předků ve světle pozemkových
knih. Výběr, 40,2000, s.324-325.

Hynek :
Hynek Antonín z Vltavína :
Lit.: Stuchlá Pavla. Střípky ze života bavorovského rodáka a faráře P.Viléma Antonína Hynka z Vltavína ( 1654 – 1706 ). Vav,7,2007, s.77-96.

Chmelenský :
Palivec V.: Ke genealogii obrozeneckého básníka J.K.Chmelenského.
Heraldika a genealogie XXII,2,1989,s.161-163.

Konvička :
Konvička Josef : Z kroniky selské živnosti ve Křtěticích. Zs,9, 1935 –36, č.8, s.125-127, č.10, s.204-206.

Kořenští z Teršova :
Kroměříž : v městském muzeu opisy listin pánů Kořenských z Terešova, rodokmeny Kořenských. In : Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice. Red. Marie Tošnerová, III., archiv AV ČR, Praha, 2001.

Kubíček :
Stach Jiří : Rudolf Kubitschek a jeho rod. Výběr,28,1991,2,160-161.

Louženský :
Louženský Jiří : Z historie jednoho Prácheňského rodu. RR,2001,3,8-9.

Mácha :
Mager Jan Antonín : Rod bavorovských Máchů. RR,2000,3,7-12.

Malovcové :
Teplý František : Záhada v rodokmenů Malovců z Malovic. Čas. rod. spol. Čs. v Praze, I., 1929, s.73-73.

Pilát :
Starý Václav : Ladislav Pilát – odborný učitel, archivář a muzejník – osobní vzpomínky. Zlatá stezka, sborník prachatického muzea,3,1996,251-260.

Trnka Miloslav : Z kalendária rodu Pilátů. RR,1999,1,5-6.

Rošický :
Trnka Miloslav : O Rošických. ( Rod z Blatenska, Vodňan. ) RR,1999,4,31.

Schwarzenberk :
Buben Milan B. : Schwarzenbergové. I. Primogenitura. RR,2001,2,5-16.
Buben Milan M. : Schwarzenbergové. II. Sekundogenitura. RR,2001,3,1-7.

Šrámek :
Konvička Josef : Rodový zápis Fr. Šrámka ze Křtětic. Vn,8,1941,č.6 – 8,10 ( foto )

Thier :
Louženský Jiří : Rodové kořeny. ( Wenzel Karl Thier z Vodňan. ) RR,1999,3,20-21.

06.06.2008 00:00:00 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se