Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Domy čp.21-25:

Čp.21 (st.č.105/3 ) Žižkovo nám.:

1857 : chudobinec
1870 : Vürzová Rosina, sirotek, n.1862.
1880 : Burdová Marie, Mazakarini Josef, Mazakarini Terezie, Malík Josef, Pintrová Eva, Pachlerová Veronika, Palda Jan, Rennerová Josefa, Rennerová Filipína, Richtrová Anna, Ratajová Kateřina, Sýkorová Johanna, Schönberger Václav, Stöglová Marie, Šandová, Vondrášek František, Vaňková Marie, Vettrlová Rosálie, Žahourová Kateřina.
1910: Majitel domu: Obec Vodňany. Městský špitál a chudobinec.
Nájemníci: Brož Matěj, n.12.2.1858 Vodňany, městský ponocný. Manž.: Kateřina, n.25.11.1866 Vlachovo Březí, ve Vodňanech od r.1901. Děti: Marie: n.25.8.1866 Vídeň. Rudolf, n.5.4.1897 Vídeň. Františka, n.4.9.1899 Vídeň. Pozn.: všichni ve Vodňanech od r.1901.
Tůmová Vincencie, n.24.5.1846 Veselý (Morava), ve Vodňanech od r.1877, almužnice.
Vacková Mariei, n.29.12.1825 Hostivař (Praha), ve Vodňanech od r.1850, almužnice.
Skalická Josefa, n.17.4.1822 Vodňany, almužnice.
Skalická Cecílie, n.6.2.1838 Písek, ve Vodňanech od r.1871, almužnice.
Řídká Eleonora, n.22.3.1833 Vodňany, almužnice.
Kohoutová Rosálie, n.4.1.1843 Vodňany, almužnice.
Protivová Marie, n.15.8.1844 Vodňany, almužnice.
Tůma Antonín, n.13.6.1828 Újezd (Písek), ve Vodňanech od r.1850, almužník. Manž.Marie, n.25.3.1842 Maletice, ve Vodňanech od r.1850, almužnice.
Nesý Josef, n.11.7.1839 Vodňany, almužník. Manž.: Anna, n.29.9.1860 Nová Paka, ve Vodňanech od r.1860, almužnice.
Havlová Anna, n.8.4.1836 Vídeň, ve Vodňanech od r.1863, vdova, almužnice.
Protivová Antonie, n.9.6.1855 Vodňany, odloučená od muže, almužnice.
Vrba Jakub, n.25.7.1853 Vodňany, nemocniční sluha. Manž.: Růžena, n.13.3.1853 Šipoun, ve Vodňanech od r.1882. Děti: Alžběta, n.6.11.1887 Bílsko, Ludmila, n.7.7.1890 Vodňany.
Kautmanová Anna, n.28.4.1850 Šipoun, ve Vodňanech od r.1895, vdova, almužnice.
Chalupský Václav, n.28.6.1829 Zaboří, ve Vodňanech od r.1845, vdovec, almužník.
Parthová Marie, n.15.8.1847 Chlumec (Hořovice), ve Vodňanech od r.1860, almužník.
Reisnerová Kateřina, n.26.5.1808 Vodňany, vdova, almužnice.
Valentová Alžběta, n.21.8.1850 Vodňany, svobodná, almužnice.
Jůzková Ludmila, n.19.1.1830 Vodňany, vdova, almužnice.
Pintr Severýn, n.19.10.1833 Vodňany, almužník. Manž.: Josefa, n.4.4.1844 Kváskovice, almužnice.
Vlásková Kateřina, n.18.6.1832 Chelčice, ve Vodňanech od r.1851, vdova, almužnice.
Knechtlová Anna, n.16.1.1839 Jesenice u Prahy, ve Vodňanech od r.1869, vdova, almužnice.
Němec Antonín, n.13.6.1844Vodňany, krejčí. Manž.: Terezie, n.15.10.1856.
Šípková Josefa, n. 4.1.1847 Vodňany, vdova, almužnice.
Tomková Marie, n.30.12.1829 Vodňany, vdova, almužnice.
Tudrová Marie, n.15.4.1861 Vodňany, svobodná, almužnice.
Žahourová Barbora, n.3.12.1848 Vodňany, svobodná, almužnice.
Rennerová Rosálie, n.6.11.1836 Vodňany, svobodná, almužnice.
Hrubecká Alžběta, n.15.9.1843 Vodňany, svobodná, almužnice.
Lomecká Alžběta, n.21.10.1845 Vodňany, svobodná, almužnice.
Kolářová Marie, n.25.9.1829 Krašlovice, ve Vodňanech od r.1870, vdova, almužnice.
Brožová Marie, n.11.2.1829 Nezdášov, ve Vodňanech od r.1875, almužnice.
1913 : Fialová Kateřina (z.15.2.1913 ), n.1843, dcera Josefa, dělníka.
1913 : Holubová Terezie ( z.27.2.1913 ), n.1840, r.Rennerová, vdova po Josefovi, tesaři.
1913 : Reidlová Cecílie (z.26.5.1913 ), n.1840, soukromnice, svobodná, otec : Jan, matka : Kateřina r.Koudelová z Prahy.
1913 : Kohoutová Marie (z.7.6.1913 ), n.1841 Soběslav, r. Nováková, soukromnice, vdova po Janovi, dílovedoucím ve Veselí nad Lužnicí.
1913 : Řídká Kateřina ( z.8.6.1913 ), n.25.5.1832 Holkov, r.Jirková, vdova po Filipovi, hostinském.
1914 : Skalická Josefa ( z.20.2.1914 ), n.1820 Vodňany, r.Kuršová, vdova po Janovi, hrnčíři z čp.160/I.
1914 : Parthová Marie (z.6.3.1914 ), n.19.10.1847, almužnice, manž. Václav, tulák z Vodňan.
1914 : Matoušková Terezie (z.1.5.1914 ), n.1843 Lidmovice, r.Procházková, vdova po Janovi, dělníkovi.
1914 : Skalická Cecílie ( z.8.7.1914 ), n.1859 Písek, r.Šoršová, vdova po Václavovi, klempíři.
1914 : Lukášová Kateřina (z.17.10.1914 ), n.4.6.1834 Myšenec, r.Kvěchová, almužnice, vdova po Jiřím nádeníkovi.
1914 : Knechtlová Anna (z.23.11.1914 ), n.1830 Jesenice u Prahy, r.Nováková, vdova po Leopoldovi, listonošovi.
1914 : Seidl Matěj ( z.25.11.1914 ), n.1818, dělník, vdovec po Marii.
1915 : Šálková Josefa (z.30.4.1915 ), n.1833 Mýto o Zbiroha, r.Seifrtová, manž. Josef, kolovrátkář v čp.112.
1915 : Zacharová Františka ( z.23.5.1915 ), n.1832 Vodňany, r.Kuršová, vdova po Josefovi, truhláři.
1915 : Němcová Terezie (z.12.8.1915 ), n.15.10.1855 Vodňany, r. Jelínková, manž. Antonín, krejčí.
1916 : Tudr František ( z.2.1.1916 ), n.3.5.1876, býv. obuvník, otec : Vincenc, obuvník, matka : Marie, n.Jedličková z Měkynce.
1916 : Vlček Jan ( z.12.1.1916 ), n.14.5.1844, dělník, vdovec po Barboře, r.Paulové z Pohorovic.
Velinská Marie ( z.2.4.1916 ), n.3.8.1841, svob. dělnice, otec : Jakub, matka : Terezie, r.Jílková z Měkynce.
1916 : Havel Jan (z.15.9.1916 ),n.1835, dělník, vdovec po Marii, r.Pencové.
1916 : Lomecká Alžběta (z.28.10.1916 ), n.21.10.1844, dělnice, svobodná, otec : Lukáš, obuvník z čp.32/I., matka : Eleonora r. Srnová z čp.95/I.
1917 : Lukáš Matěj (z.6.2.1917 ), n.15.2.1832, dělník, vdovec po Marii, r. Holé z Číčenic 31.
1917 : Štědronský František ( z.7.2.1917 ), n.3.6.1840, dělník, manž. Anna, r. Stříbrná ze Stožic čp.2.
1917 : Mačura Tomáš (z.24.2.1917 ), n.6.1.1839, býv. řezník, vdovec po Antonii, roz. Toksteinové ze Strakonic.
1917 : Valentová Marie ( z.27.2.1917 ), n.19.11.1850, almužnice, svob., otec : Vavřinec, dělník, matka : Anna, r.Čížková z Krajniska.
1917 : Neruda Matěj (z.14.5.1917 ), n.3.11.1863, manž. Anna, r. Žídková z Kuřiman.
1917 : Chrášťanská Josefa (z.27.5.1917 ), n.1890, služebná, dcera Eleonory Chrášťanské, provdané za Václava Svobodu, pekaře ve Vodňanech.
1917 : Bělohlávková Marie ( z.13.8.1917 ), n.15.9.1865, almužnice, dcera Karla, písaře z ( není čitelné ).
1917 : Kučerová Anna (z.5.12.1917 ), n.25.3.1840 z Vodňan čp.15/I., r.Pičmanová, manž.František, krejčí z čp.2/II.
1918 : Vacková Marie ( r.9.1.1918 ), n.7.8.1825 Hostivař u Prahy, r.Ledvinková, vdova po Jakubovi, soustružníkovi.
1918 : Němec Antonín (z.9.12.1918 ), n.13.6.1842, býv. krejčí, vdovec po Terezii r. Jelínkové z čp.131/II.
1918 : Zedník Vojtěch (z.17.8.1919 ), n.5.4.1851, manž. Kateřina, r.Panclová z Vodňan, odd.8.2.1905.
1919 : Brožová Marie ( z.19.8.1919 ) n.22.3.1842 Spálený Újezd, r.Hrdličková, vdova po Lukášovi, dělníkovi.
1920 : Kozová Kateřina (z.2.1.1920 ), n.27.11.1845, vdova po Matějovi, dělníkovi.
1920 : Samohejlová Marie ( z.2.3.1920 ), n.2.5.1847 Protivín, r.Karlovská, almužnice, vdova po Matějovi.
1920 : Kozlová Anna (z.11.11.1920 ), n.15.7.1845 Hradiště u Netolic, r.Pajerová, almužnici, vdova po Janovi, dělníkovi ve Vodňanech.
1920 : Skřivánková Karolína ( z.11.12.1920 ), n.1842 Netolice, r.Flegenbauerová, manž.František, obuvník ve V.
1920 : Kučerová Anna (z.16.12.1920 ), n.12.6.1875, svobodná, otec : František Kučera, nitař ve Vodňanech, matka : Anna, r.Pičmanová z Házel (?) čp.12.

1921 : soupis podle sčítacího archu :
Kohoutová Magdalena, n.30.11.1882 Kdyně, vdaná, zemědělská dělnice. Dcera : Marie, n.16.3.1904 Kdyně, pletařka. Matka Magdaleny : Hvězdová Magdalena, vdova, n.3.3.1851 Kdyně.
Kuršová Eleonora : n.21.2.1859 Vodňany, svob.. Sestra : Kuršová Johanna, svob., 29.6.1854 Vodňany.
Lipanský Matěj, n.10.2.1840 Vodňany, punčochář, manž. Anna, n.24.12.1852 Skály.
Novák Antonín, n.24.3.1859 Vodňany, nádeník, manž. Kateřina, n.17.2.1862 Černěves.
Krysl Václav, n.4.9.1858 Lidmovice, od r.1884 ve Vodňanech, dělník v zemědělství,, manž. Marie, n.4.6.1857 Vodňany.
Kučera František, n.24.7.1839, vdovec, posluha. Vnučka : Zbořilová Paulina, n.10.6.1911 Vídeň.
Mašek Theodor, n.4.11.1853 Vodňany, sedlář, manž. Filipína, n.23.8.1851 Kohlstäten ( Německo ), pradlena.
Burket Rudolf, n.17.4.1862 Police nad Metují, ve V. od r.1901, manž. Karolina, n.28.1.1860 Veisenbach ( Dolní Rakousko ).
Šobrová Karlina, n.28.10.1853 Vodňany. Snacha : Šobrová Marie. vdova, n.25.12.1875 Drahonice, zemědělská dělnice, syn Vojtěch, n.25.3.1911.
Pekař Jindřich, n.10.7.1867 Vodňany, kalkant, manž.Marie, n.12.3.1875 Vodňany. Syn : Jindřich, n.13.12.1907. Schovanka : Hladíková Anna, n.5.3.1916 Praha.
Vrba Jakub, n.25.7.1853 Vodňany, krejčí, manž. Růžena, n.13.3.1853 Šipoun. Dcera : Alžběta, n.6.11.1887 Bílsko.
Jirková Anežka, n.19.6.1875 Písek, svob., posluhovačka.
Kohoutová Rosálie, n.2.8.1843, svob., almužnice.
Žahourová Barbora, n,3.12.1847, svobodná, opatrování hrobů.
Rennerová Rosálie, n.5.5.1835 Vodňany, vdova, opatrování hrobů.
Fialová Růžena, svob., n.18.7.1891 Vodňany, posluhovačka.
Jílková Marie, vdova, n.25.3.1866 Vodňany, zemědělská dělnice.
Šálek Josef, vdovec, n.9.3.1844 Vodňany, kotlář.
Beneš Štěpán, vdovec, n.25.12.1847 Habartice ( Klatovy ), hokynářství.
Protivová Antonie, n.9.6.1855 Vodňany, vdova, švadlena.
Pletková Kateřina, n.7.2.1872 Pivkovice, vdova.
Pintrová Josefa, n.4.4.1844 Kváskovice, ve V. od r.1862.
Tudrová, n.24.8.1861 Vodňany, svob., almužnice.
Krejčová Leopoldina, n.12.3.1858, vdaná, almužnice.
Hrubecká Alžběta, n.15.9.1843 Vodňany, kostelnice.
Kamenová Terezie, n.27.6.1865 Vodňany, svob., hospodyně.
Tůmová Marie, n.25.3.1865 Maletice, vdova, dělnice v zahraniční.
Kroupová Anna, n.12.6.1834 Paseky, vdova.
Tišlerová Anna, n.15.10.1860, Janovice u Klatov.
Tůmová Vincencie, n.24.5.1846 Veselí u Boskovic, vdova.
Janečková Marie, n.9.6.1833 Vodňany, nádenice.
Šobrová Marie, n.8.9.1841 Vodňany, vdova.
Šnerclová Julie, n.3.2.1852 Vodňany, vdova.

1921 : Tůmová Marie ( z.21.4.1921 ), n.23.5.1850 Maletice, r. ?, vdova po Antonínovi, kočím ve V.
1921 : Janečková Marie (z.30.4.1921 ), n.25.3.1840 Smoleč u Týna nad Vltavou, almužnice, vdova po Janovi, dělníkovi.
1921 : Kuršová Anna (z.25.6.1921 ), n.16.6.1837 Vodňany čp.133, r.Konvičková, vdova po Janovi, perníkáři, odd. 28.6.1858.
1921 : Hrubecká Alžběta (z.29.9.1921 ), n.10.9.1843, otec : Josef, krejčí, matka : Marie,r.Machová z Vodňan.
1921 : Kuchta František (z.17.11.1921 ), n.11.6.1833, almužník, býv. kočí.
1921 : Mlsová Kareřina (z.19.12.1921 ), n. 19.11.1838 Černěves, r.Prokopcová, almužnice, manž. Václav, zahradník z čp.222, odd. 4.2.1874.
1922 : Bendová Marie ( z.2.4.1922 ) n.13.12.1842 Vodňany čp.31, svobodná, almužnice, otec : Jan, dělník z čp.31, matka : Alžběta, r.Kostková.
1922 : Šoborová Marie ( z.14.6.1922 ), n. ? Vodňany čp.86, r.Jelínková, almužnice, vdova po Janovi, zedníkovi ve V.
1922 : Tůmová Vincencie ( z.5.7.1922 ), n.24.5.1846 Veselí na Moravě, r.Francová, almužnice, vdova po Františkovi, obuvníkovi, odd.3.8.1872.
1922 : Jordánová Kateřina (z.5.10.1922 ), n.5.9.1860 čp.41/II., r. Hůdová, vdova po Václavovi, dělníkovi, odd. 16.2.1883.
1923 : Vaněčková Krescencie ( z.18.1.1923 ), n.22.4.1838 Nassenbeuer - Bavorsko, r. ?, vdova po Janovi, vojenském pekařském mistru v.v.
1923 : Kedlová Anna ( z.17.7.1923 ), n.3.1.1863, vdova po Vojtěchovi, dělníkovi.
Pozn.: matrika z. CČH.
1923 : Šartnerová Marie ( z.23.7.1923 ), n.30.3.1845 Vodňany čp.165, r.Kurešová, vdova po Janovi, obchodníkovi.
1923 : Bláha Antonín ( z.13.9.1923 ), n.3.6.1853 Čavině, dělník, vdovec po Kateřině,
roz.Štěpánkové z Temelína.
1924 : Jirková Anežka (z.3.2.1924 ), n.1845, almužnice.
1924 : Kohoutová Rosálie (z.4.4.1924 ), n.4.5.1844 v čp.163/II., almužnice, svobodná, dcera Václava Kohouta, dělníka a Marie, r.Schvábové z Vodňan.
1924 : Kohout František (z.28.5.1924 ), n.13.12.1846 Vodňany. almužník, vdovec po Anně, roz. Bečvářové ze Skal čp.14.
1924 : Němečková Barbora (z.27.12.1924 ), n.28.11.1852 čp.116/II., r.Mohnová (?), vdova po Josefovi, dělníkovi.
1925 : Kučerovský Jan (z.19.5.1925 ), n.5.5.1845 Chalupy nad Žďárem čp.21, almužník, manž. Anna roz. Bláhová z Vodňan čp.79/II.,odd. 13.1.1873.
1925 : Hvězdová Magdalena (z.26.9.1925 ), n.8.3.1850 Kdyně čp.132, svobodná almužnice.
1926 : Neškodná Justina (z.24.4.1926 ), n.15.9.1878 Bavorov, r. Sedláková, vdova po Janovi, pekařském dělníkovi ve V. čp.61/II.
1926 : Výrutová Anna ( z.23.6.1926 ), n.28.9.1838 Lohovčice u Horšovského Týna, r.Loučková, vdova po Jiřím, sběrateli hadrů 96/I.
1927 : Jiřičková Marie (z.23.2.1927 ), n.29.11.1845 Těšínov čp.24, r. Vokurková, vdova po Matěji, pumpaři.
1927 : Tůma Václav ( z.21.4.1927 Prachatice - nemocnice), n.28.9.1877 Újezd, zřízenec městského chudobince čp.21/II., manž. Veronika r.Jankovská, odd.17.8.1904 Vodňany. Pozn. matrka z.CČH.
1927 : Kakuška Jan (z.22.4.1927 ) n.27.4.1873, syn Václava, domkáře a Kateřiny,
r.Podlahové. Zřejmě svobodný. Pozn.: matrika z. CČH.
1927 : Mašlová Marie (z.14.6.1927 ), n.26.8.1908, otec : Jan, domovník v městském chudobinci, matka : Marie, r. Hrubá ze Spůle.
1927 : Brůžková Kateřina ( z.29.6.1927 ), n.16.1.1849 Pohorovice čp.17, almužnice.
Otec : Jan, matka : Anna, r.Součková.
1927 : Tudrová Terezie ( z.8.9.1927 ), n.23.5.1861 čp.10, almužnice., otec : Vincens, strážník čp.10, matka : Marie r.Vladyková.
1927 : Beneš Štěpán (z.6.11.1927 ), n.26.12.1847 Vodňany, bývalý bednářský mistr, vdovec po Anně r. Mazakarini, odd.14.8.1873. Pozn.: matrika z. CČH.
Pozn.: v matrice členů Živnostenckého společenstva : n. datum 24.12.1847 Habartice.
1928 : Šoborová Marie ( z.16.1.1928 ), n.5.9.1841 Neznašov čp.23., r.Hálová, almužnice, vdova po Františkovi, dělníkovi
1928 : Brabenec Josef ( n.13.5.1928 ), n.22.1.1839, almužník.
1928 : Burket Rudolf ( z. 17.8.1928 ), n.14.4.1860 Police, okr. Hradec Králové, obecní chudý. Manž.: Karolína, r.Novotná z Weissenbachu v Rakousích.Odd. 6.2.1901.
1929 : Kuršová Johanna (z.23.2.1929 ), n.24.6.1854 Vodňany, almužnice.
1929 : Marešová Kateřina (z.24.2.1929 ), n.25.11.1848 Skály, r. Strnadová, almužnice, vdova po Bartoloměji, zedníkovi.
1929 : Lukášková Marie (z.8.6.1929 ), n.24.3.1860 v čp.54/II., almužnice.
1929 : Rudolfová Anna ( z.25.10.1929 ), n.29.9.1866 Strakonice, r.Popelářová. obecní chudá, vdova po Tomášovi.
1929 : Berger František (z.2.11.1929 ), n.27.6.1859 Vodňany, obecní chudý.
1930 : Lipanský Matěj ( z.15.1.1930 ), n.10.2.1840 Vodňany, obecní chudý, manž. Anna, roz. Handšuchová z Budičovic, odd. 23.4.1883.
1930 : Mašl Jan (z.24.7.1930 ), n.25.6.1884 v čp.125/II., domovník v městské chudobinci, manž. Marie, r.Hrubá ze Spůle čp.16, odd. 26.1.1909.
Pozn.: Mašl Jan – dne 2.5.1927 zvolen nemočničním sluhou za měsíční plat 300 Kč, byt a světlo.
1930 : Vlček František ( z.9.5.1930 ), n.6.10.1852 Budyně, býv. drožkař, manž. Anna, r.Kačírková z Albrechtic.
1930 : Vlčková Marie ( z.9.9.1930 ). n.26.12.1848 Vodňany, r. Veselá, almužnice, vdova po Janovi, dělníkovi z V.
1931 : Kučera František (z.6.3.1931 ), n.24.7.1839 Vodňany, obecní chudý, vdovec po Anně, r.Pičmanové.
1931 : Beranová Emil ( z.16.4.1931 ), n.12.11.1891, otec : Jan, sadař, matka : Marie, r. Bláhová. Pozn: matrika z. CČH.
1931 : Skalický ( jméno není uvedeno ) ( z.20.4.1931 ), n. 18.3.1931 Velice, nemanž, syn Marie, služebné. Pozn.: matrika z. CČH.
1931 : Mráz Jiří (z.27.5.1931 ), n.20.4.1930 Pražák, otec : František, cestář, matka : Alžběta, r. Řezníčková z Maloviček.
1931 : Pencová Magdalena ( z.15.12.1931 ), n.18.7.1858 Truskovice, r.Pencová, manž. František, dělník ve V.
1932 : Penc František ( z.7.4.1932 ), n.27.3.1858 Truskovice, dělník, vdovec po Magdaleně r. Pencové z Truskovic.
1933 : Velhartický Antonín, domovník, n.18.1.1895, manž. Eleonora, n.21.2.1903.
Mimrová Marie, soukr., n.7.9.1857.
Hrabová Kateřina, soukr., n.5.4.1849.
Korecký František, dělník, n.1.5.1858.
Vacek Vojtěch, sadař, n.21.12.1858.
Kopecký Jan, dešníkář, n.1.11.1852.
1933 : Kašpar Václav (z.2.2.1933 ), n.17.11.1854 Vrcovice, dělník, manž. Veronika, r.Mašková z Hutí.
1933 : Kašparová Veronika (z.31.5.1933 ), n.30.4.1863 Hutě, r.Mašková, vdova po Václavovi.
1934 : Matoušová Terezie (z.12.1.1934 ), n.4.12.1857 Velká Blanice, r. Svatková, vdova po Janovi, krejčím.
1934 : Zieglerová Antonie ( z.17.2.1934 ), n.9.6.1855 Vodňany, r.Pipichová, vdova po Janovi, dělníkovi ve Vídni.
1934 : Vrba Jakub ( z.11.6.1934 ), n.24.7.1853 Vodňany, krejčí, manž. Rosina r. Rudolfová ze Šipouna.
1934 : Haufová Marie ( z.13.7.1934 ), n.28.12.1869 Bavorov, r.Žemličková, manž. Jan, řetězokovář ve Vodňanech.
1934 : Jelínková Marie (z.8.9.1934 ), n.3.4.1868 Rakousko, roz. Studenková, manž. Leopold, obecní chudá. Pozn.: matrika z.CČH.
1934 : Šobrová Karolina ( z.27.9.1934 ), n.2.3.1860 Vodňany, obecní chudá.
1934 : Hucková Marie (z.9.11.1934 ), n.17.10.1844 Všemyslice, r.Hauzlová, vdova po Vojtěchovi, dělníkovi.
1934 : Špírková Kristina ( z.12.12.1934 ), n.12.11.1876 Vídeň.
1935 : Draxmandlová Kateřina ( z.19.1.1935 ), n.10.11.1854 Vodňany.
1935 : Heidlová Otilie ( z.8.4.1935 ), n.27.7.1855.
1935 : Mrázová Anna (z.17.4.1935 ), n.20.5.1861 Zbonín, zemědělská dělnice na Pražáku.
1935 : Ellová Eliška (z.5.10.1935 ), n.3.7.1939 Vodňany, r.Waldhauserová, vdova po Petrovi, cukráři.
1935 : Kamenová Terezie (z.10.10.1935 ), n.9.5.1854.
1935 : Krejčová Leopoldina (z.22.11.1935 ),n.12.5.1858 Vodňany, r.Smutná, vdova po Josefovi. zedníkovi.
1935 : Šnerclová Julie ( z.25.11.1935 ), n.9.2.1857 Vodňany, r.Staňková, vdova po Vítovi, dělníkovi.
1936 : Kortus František (z.25.5.1936 ), n.22.9.1851 Křepice, býv. domkář ve Vodňanech, manž. Marie, r.Poláčková z Radčic.
1936 : Mimrová Marie (z.22.6.1936 ), n.7.10.1857 Vodňany, r. Mašková, vdova po Josefovi, zahradníkovi ve Vodňanech.
1936 : Elketová Alžběta (z.24.7.1936 ), n.3.6.1855 Záboří, r.Kohoutová, vdova po
Františkovi, obecním hajném.
1936 : Jelínek Leopold (z.12.8.1936 ), n.17.12.1848 Vodňany, vdovec po Marii,
r.Studenkové. Pozn.: matrika z. CČH.
1936 : Beranová Antonie (z.3.10.1936 ), n.12.6.1865 Vodňany, r.Řehořová, vdova po Matějovi, zahradnickém dělníkovi.
1936 : Čech František ( z.12.10.1936 ) cihlář, n.16.9.1855 Údraž, manž. Anna, r.Svobodová. Pozn.: matrika z.CČH.
1936 : Traxmandlová Anna ( z.24.11.1936 ), n.22.7.1857 Vodňany, r.Reisová, manž. Jan, obchodník ve V.
1937 : Valentová Josefa ( z.19.2.1937 ), n.14.10.1850 Chotice, r. ?.
1937 : Boucký Jakub ( z.4.8.1937 ), n.5.8.1851 Vodňany, obecní chudý, vdovec po Kateřině.
1937 : Kryslová Marie (z.10.10.1937 ), n.2.3.1857 Vodňany, r. Šafaříková, manž. Václav, dělník.
1937 : Žahourová Barbora ( z.9.11.1937 ), n.3.12.1849 Vodňany.
1938 : Lipanská Anna ( z.21.1.1938 ), n.25.12.1852 Budičovice, r. Handšuchová, vdova po Matějovi.
1938 : Kamen Stanislav (z.4.3.1938 ), n.4.5.1863 Vodňany.
1938 : Mandelíčková Anna (z.19.3.1938 ), n.10.6.1852 Dasný, r.Löblová, manž. Josef, knihař.
1938 : Landíková Alžběta ( z.2.4.1938 ), n.13.3.1854 Albrechtice.
1938 : Kuršová Eleonora (z.19.4.1938 ), n.28.10.1859 Vodňany.
1938 : Gaudiová Anna ( z.21.5.1938 ), n.2.4.1856, bývalá švadlena.
1938 : Vrbová Růžena ( z.9.6.1938 ), n.13.3.1853 Šipoun, r.Rudolfová, vdova Jakubovi, městském zřízenci ve V.
1938 : Krysl Václav (z.14.8.1938 ), n.4.9.1858 Lidmovice, vdovec po Marie, r.Šafaříkové z. Vodňan.
1938 : Kučerovská Anna (z.5.9.1938 ), n.5.10.1851 Vodňany, r.Bláhová, vdova po Janovi, dělníkovi.
1938 : Tischlerová Anna ( z.28.1.1939 ), n.7.10.1860 Janovice. dělnice, obecní chudá. Pozn.: matika z. CČH.
1939 : Raba Tomáš ( z.12.2.1939 ), n.3.10.1864, dělník, obecní chudý. Pozn.: matrika z. CČH.
1939 : Kopecký Jan ( z.23.4.1839 ), n.9.5.1852 Strakonice, manž. Kateřina, r.Batíková z Lipovic.
1939 : Brož František (z.24.4.1939 ) n.30.3.1863.
1939 : Korecký František (z.5.8.1939 ), n.1.8.1858 Albrechtice, nádeník, vdovec po Anně, roz. Soukupové z Cehnic.
1939 : Beránková Kateřina (z.14.8.1939 ), n.19.10.1854 Vodňany.
1939 : Tesař František ( z.29.12.1939 ), n.8.1.1858 Chelčice. Pozn.: matrika z ČČH.
1940 : Neubergerová Marie (z.2.2.1940 ), obecní chudá, n.21.8.1853 Vodňany.
1940 : Jakeš Jakub (z.6.2.1940 ), n.10.4.1859, bývalý cementář ve Vodňanech, vdovec po Rosálii r.Kovářové z Domanína.
1940 : Kolář František ( z.13.4.1940 ), n.24.10.1873 Vodňany, býv. krejčí.
Pozn.: podle inzerátu ve Vn 1933,č.1, prováděl opravy a čištění šatů v chudobinci.
1940 : Hauf Jan (z.1.6.1940 ), n.10.5.1861 Čestice, býv. kovodělník, vdovec po Marii, r. Žemličkové z Bavorova.
1940 : Tík František ( z.7.7.1940 České Budějovice - nemocnice ), n.16.10.1872 Selibov, dělník, vdovec po Anna r. Bártové. Pozn.: matrika z. CČH.
1940 : Klein Ladislav (z.8.7.1940 ), n.24.6.1866 Velešín, obchodní příručí ve Vodňanech.
1940 : Vlčková Anna ( z.4.8.1940 ), n.24.2.1866 Albrechtice, r.Kačírková, vdova po Františkovi, povozníkovi ve Vodňanech.
1941 : Budínová Marie ( z.1.1.1941 ), n.12.11.1869, býv. zelinářka.
1941 : Kopecká Jiřina ( z.10.1.1941 ), n.23.11.1870 Lipovice, r.Batíková, vdova po Janovi, dešníkáři ve Vodňanech.
1941 : Volf Václav ( z.6.2.1941 ), n.18.12.1860 Vacov, nožíř, manž. Anna, r.Kvasničková z Bavorova.
1941 : Šálek Václav ( z.20.4.1941 ), n.12.9.1872 Pražák.
1941 : Čechová Anna ( z.3.5.1941 ), obecní chudá, n.29.4.1859 Krč. Matrika z. CČH.
1941 : Friedlová Barbora (z.5.5.1941 ), n.1.12.1875 Chlum, obecní chudá. Matrika z. CČH.
1941 : Hrabová Kateřina (z.29.5.1941 ) n.5.9.1849 Skočice, r.Boušová, vdova po Josefovi, pokrývači.
1941 : Kohoutová Veronika (z.17.8.1941 ), n.2.11.1852 Vodňany.
1941 : Mandelíček Josef (z.10.10.1941 ), n.15.5.1848 Skočice, knihař, vdovec po Anně, roz. Löblové z Dasného.
1942 : Burketová Karolina ( z.2.3.1942 ), n.14.4.1866 Wiessenbach – Rakousko, vdova po Rudolfovi.
1942 : Schartnerová Marie ( z.19.3.1942 ), n.28.4.1880 Vodňany.
1942 : Vondrášek Vojtěch ( z.15.12.1942 ), n.23.4.1865 Rozsedly, býv. mlynářský ve Vodňanech, manž. Marie, r. Piklová z Truskovic.
1943 : Mašek Klement (z.26.3.1943 ), n.15.3.1869 Cairo ( Egypt ), býv. sedlářský pomocník.
1943 : Kortusová Anna (z.7.9.1943 ), n.12.7.1855 Křepice.
1943 : Traxmandl Jan ( z.16.11.1943 ), n.13.5.1856 Staňkov, býv. obchodník, vdovec po Anně r.Reisové z V.
1944 : Borovanská Marie ( z.6.2.1944 ), n.16.2.1862 Strakonice, soukromnice, otec : Václav, matka : Růžena, r.Schwarzová.
1944 : Rynešová Terezie ( z.16.4.1944 ), n.22.9.1870 Dobrá Voda, r.Kalistová, manž. František, dělník.
1944 : Spadoniová Anna ( z.2.5.1944 ), n.10.5.1870 Drahonice, r.Fiklíková, manž. Josef, soukromník.
1944 : Pechová Klára ( z.2.6.1944 ), n.27.6.1863 Bavorov, dělnice, otec : Jan, matka : Klára, r.Vobrová.
1944 : Slamšídlo František ( z.25.10.1944 ) n.28.2.1865 Vodňany, býv. kovář, vdovec po Marii r.Jírové z Hvožďan.
1944 . Šíp Čeněk ( z.4.12.1944 ), n.18.8.1857 Strakonice, býv. řezník, vdovec po Cecílii, r.Krejčové.
1945 : Ryneš František ( z.25.3.1945 ), n.5.9.1875 Vodňany, dělníc, vdovec po Terezii r.Kalistové z Dobré Vody.
1945 : Kvěchová Pavlína (z.29.3.1945 ), n.7.11.1889 Uhřice (Písek ), r.Květoňová, manž. Jan, dělník.
1945 : Vodrášková Marie ( z.5.8.1945 ), n.15.8.1870 Truskovice, r.Piklová, vdova po Vojtěchovi, mlynářském.
1945 : Volfová Anna ( z.16.9.1945 ), n.8.4.1960 Bavorov, r.Kvasničková, vdova po Václavovi, nožíři.
1945 : Tučková Anna ( z.3.10.1945 ), n.29.4.1868 Vodňany, r.Mošničková, vdova po Vojtěchovi, mlynářském ve V.
1946 : Švarcová Anna (z.27.4.1946 ) , n.16.1.1946 ve Vodňanech, otec : Vojtěch, dělník,matka : Anna, r.Nováková z Novosedel.
1946 : Tomka Václav ( z.12.8.1946 ), n.21.9.1881 Vodňany, býv. zemědělský dělník ve V.
1946 : Paulová Josefa ( z.18.12.1946 ), n.12.11.1857 Dobrš, r.Matějíčková, vdova po Františkovi, učitelovi hudby ve Vodňanech.
1947 : Záhorka Josef ( z.18.12.1947 ), n.4.10.1878 ve V., býv. sedlář, manž. Terezie, r.Šafaříková z Černěvsi.
1948 : Pech Václav ( z.24.12.1848 ), n.25.12.1882 Vodňany, manž. Aloisie r. Myšáková z Lipovic.
1949 : Jílková Marie (z.21.1.1949 ), n.17.3.1863 Vodňanské Svobodné Hory, r. Pátková, vdova po Janovi, obuvníkovi.
1949 : Telátková Alžběta ( z.6.4.1949 ), n.11.6.1870 Stožice, důchodkyně, otec : František, matka : Marie, r.Ceplechová.
1949 : Jordánová Marie ( n.29.6.1949 ), n.23.6.1864 Vodňany, otec : Bartoloměj, matka : Kateřina, r.Prokopová.
1949 : Nováková Kateřina (z.22.8.1949 ), n.17.2.1863 Truskovice, r. Pencová, vdova po Antonínovi.
1950 : Krejčová Alžběta (z.2.1.1950 ), n.5.7.1864 Strachovice, r.Bílá, otec : Šimon, matka : Johana, r.Samohejlová.
1950 : Kahovec Vojtěch (z.12.3.1850 ), n.28.3.1858 Horní Poříčí, vdovec, otec : Filip, matka : Kateřina, r.Purkrábková.
1950 : Fouček Jan (z.3.4.1950 ) n.5.6.1880 Dobrš, svobodný, otec : František, matka : Marie, r.Koubová.
1950 : Zochová Marie ( z.18.4.1950 ), n.28.6.1854 Paseky, vdova po obuvníkovi, matka : Anna Rennerová, r.Jedličková.
1950 : Košnářová Marie (z.5.6.1850 ), n.20.6.1864 Boubská, r.Kubišová, vdova.
1950 : Rokůsek Václav ( z.18.7.1950 ), n.12.8.1867 Vodňany, rolník, otec : Jakub, matka : Marie r.Váchová, manž. Anna, r.Řeháčková.
1950 : Mikešová Marie (z.14.9.1950 ), n.12.9.1871 Čestice, svobodná, otec : Matěj, matka : Marie, roz. Záleská.
1950 : Kolafa Václav (z.7.12.1950 ), n.11.6.1877 Dívčice, otec : Václav, manž. Anna, r. Kociánová, manž. Marie.
1950 : Kozáková Anna (z.15.12.1950 ), n.6.1.1877 Chvaletice, r.Pajerová, otec : Vojtěch, matka : Alžběta, r.Vrbová. Vdova.
1951 : Chalupský Václav (z.10.1.1951 ), n.30.5.1861Vodňany, otec : František, matka : Rosálie, roz. Čížková. Manž. Marie, roz. Šafaříková.
1951 : Žáková Anna ( z.27.1.1951 ), n.10.7.1864 Čavině, r.Vrábková, vdova, otec : Antonín, matka : Rosálie, r.Hubková.
1951 : Fleischmann Václav ( z.10.3.1951 ), n.15.8.1863 Bavorov, otec : Václav, matka : Marie, r.Provazníková.
1951 : Šídlová Marie ( z.2.4.1951 ), n.10.2.1878 Selibov, r.Marešová, vdova, otec : Jan, matka : Kateřina, r.Mašková.
1951 : Kupečková Marie (z.30.4.1951 ), n.5.1.1882 Lhota Kapsova, r.Trmiská, otec : František, matka : Marie, r.Vrbová. Vdova.
1951 : Šandera Josef ( z.22.6.1951 ), n.9.3.1872 Nestánice, zelinář, vdovec, otec : Jan, matka : Marie, r.Píchová.
1951 : Krafuetrová Anna (z.1.7.1951 ), n.5.6.1866 Kuřimany, r.Žídková, otec : Matěj,
matka : Ludmila, r.Hejtmánková.
1951 : Kuršová Anna (z.22.7.1851 ), n.27.10.1884 Praha 1, svobodná, otec : Jan, matka : Barbora, r.Eivaldová.
1951 : Havlík Cyril (z.20.8.1951 ), n.5.6.1868 Přečín, vdovec, otec : František, manž.r.Šimečková.
1951 : Nosková Anna (z.29.9.1951 ), n.10.7.1874 Bílsko, r.Nůsková, vdova po Matějovi, otec :
Jan, matka : Alžběta, r.Trnková.
1951 : Klíma Jan (z.30.9.1951 ), n.16.5.1863 Svučice. matka : Barbora Klímová, svobodný.
1951 : Merhautová Josefa (z.17.10.1951 ), n.9.8.1870 Neukirchen – Německo, r. Juránková, vdova.
1951 : Hauzal Vojtěch (27.11.1951 ), n.17.7.1873 Náhořany, krejčí, svobodný,
1951 : Slavík Tomáš ( z.2.12.1951 ), n.7.11.1873 Velice, manž. Anna, r. Trubková, otec : František, matka : Kateřina, r.Čížková.
1952 : Hájecká Antonie (z.10.1.1952 ), n.11.5.1886 Malenice, svobodná, otec : Václav,matka : Alžběta, r.Jandová.
1952 : Štádlerová Josefa ( z.18.1.1952 ), n.4.2.1889 Strunkovice nad Blanicí, otec : František, matka : Anna, r.Jílková, bydl. Vodňany čp.281.
1952 : Břicháček Jan ( z.16.2.1952 ), n.24.2.1865 Nestánice, otec : Jan, matka : Rosalie, r.Troblová. Manž.: Anna, r.Bošková.
1952 : Kořínek Emanuel ( z.29.2.1952 ), n.12.1.1870 Rataje nad Sázavou, vdovec,
bydliště : Husinec čp.110.
1952 : Jiranová Marie (z.14.4.1952 ), n.6.7.1887 Hlavatce, svobodná, otec : Josef, matka : Marie, r. Valentová.
1952 : Sýkorová Marie ( z.6.4.1952 ), n.27.3.1866 Cehnice, r. Provodová, vdova po Františkovi, otec . Josef, matka : Marie, r.Štěpánková.
1952 : Holínová Františka (z.16.6.1952 ), n.8.9.1882 Čestice, r.Chocholová.
1952 : Šobrová Marie ( z.19.6.1952 ), n.15.12.1875 Drahonice, r. Fiklíková, vdova, otec : Jakub, matka : Kateřina, r.Tlapová.
1952 : Roziňák Václav ( z.25.9.1952 ), n.14.9.1876 Polešiny, okr. Klatovy, vdovec.
1952 : Velebný Josef ( z.11.12.1952 ), n.7.10.1866 Stolany, vrchní oficiál ČSD, vdovec.
1953 : Vobrová Anna (z.1.2.1953 ), n.19.7.1896 Čichtice, r.Hesová, vdova po Janovi, otec : František, matka : Rosálie, r.Nováková.
1953 : Koblenc František (z.10.2.1953 ), n.4.8.1887, vdovec.
1953 : Boskovec Rudolf (z.9.3.1953 ), n.18.4.1879 Loužné, okr.Klatovy, krejčí, vdovec, otec : Jan, matka : Františka, r.Mrzlíková.
1953 : Kouba Josef (z.12.4.1953 ), n.31.7.1874 České Budějovice, vdovec.
1953 : Havlíček Tomáš ( z.15.5.1953 ), n.12.3.1868 Čestice, svobodný, pekařský dělník.
1953 : Michalcová Cecílie (z.1.6.1953 ), n.15.4.1884 Eilgerberk, r. Kyselová, vdova.
1953 : Šimková Julie ( n.2.8.1953 ), n.23.10.1876 Golčův Jeníkov, svobodná.
1953 : Tomka František ( z.22.7.1953 ) n.21.4.1888 Vodňany, vdovec, otec : Vojtěch, matka : Marie, r.Řežábková.
1953 : Tůmová Marie ( z.10.11.1953 ), n.10.6.1866 Josefodol, svobodná.
1953 : Pekař Jindřich ( z.20.11.1953 ), n.10.7.1867 Vodňany. obuvník, manž. Marie r.Krejčová, otec : Jan, matka : Rosálie, r.Kučerová.
1954 : Fialová Kateřina (z.9.1.1954 ) n.23.4.1867 Hodějovice, r.Štefalová, vdova po Josefovi, oficiálu ČSD.
1954 : Strnadová Anna ( z.20.1.1954 ), n.27.7.1873 Záluží, vdova po Františkovi.
1954 : Volf Jan ( z.5.3.1954 ), n.6.10.1875 Stachy, krejčí, vdovec, otec : Isidor. matka : Marie, r.Mesatorová.
1954 : Kantor Jan (z.6.3.1954 ), n.25.5.1873 Bratronice, policejní inspektor, vdovec.
1954 : Neškodný Matěj (z.15.3.1854 ), n.11.1.1871 Chalupy, otec : Matěj, matka : Marie, roz. Řežábková, vdovec.
1954 : Kyselá Rosálie (z.20.3.1954 ), n.28.3.1890 Čavině, svobodná, otec : Vojtěch, matka : Kateřina, r.Němečková.
1954 : Kaslová Marie (z.27.3.1954 ), r.Zrnová, vdova po Františkovi, železničním zřízenci.
1954 : Kubešová Marie (z.4.5.1954 ), n.19.9.1877 Hlavatce, svobodná.
1954 : Hanzlová Anna ( z.23.5.1954 ), n.17.5.1874 Vodňany, r.Kučerová, otec : Matěj, matka : Marie, r.Rindová. Vdova po Václavovi.
1954 : Růžička Tomáš ( z.30.5.1954 ), n.18.12.1874 Nová Ves, tesař, manž. Rosálie r. Řežábková, otec : Václav, matka : Marie, r.Adamcová.
1954 : Tíková Kateřina ( z.15.6.1954 ), n.30.4.1875 Truskovice, r. Krumpová, manž. Josef, matka : Anna r.Krumpová.
1954 : Štroblová Kateřina ( z.27.6.1954 ) n.12.11.1870 Úbyslav, r. Sačková, vdova.
1954 : Čondlová Anna ( z.3.7.1954 ), n.27.7.1878 Zvířetice, r.Michálková, otec : Vojtěch, matka : Barbora, r.Markésová. Vdova.
1954 : Jarath František (z.23.8.1954 ), n.7.12.1872 Třeboň, otec : Antonín, matka : Antonie, r.Zpěváčková.
1954 : Kovandová Anna (z.9.9.1954 ), n.9.10.1896 Hluzut ( SSSR ), r.Matfejevna, rozvedená.
1954 : Malkusová Anna (z.29.9.1954 ), n.9.7.1870 Radčice, r. Kadlecová, vdova, otec : Kadlec, matka : Anna, r.Kolafová.
1954 : Hyhlík Josef (z.24.10.1954 ), n.10.6.1885 Poříčany, manž. Bohumila, r.Viesnerová.
1954 : Hejková Josefa ( z.16.12.1954 ), n.6.3.1883 Konopiště, r.Jeřábková, otec : Jakub, matka : Barbora, r.Hadravová. Vdova.
1955 : Maříková Anna ( z.23.2.1955 ), n.15.3.1877 Záblatí, r.Straková, otec : Tomáš, matka : Kateřina, r.Krejčová. Vdova.
1955 : Pajerová Josefa ( z.5.3.1955 ), n.11.3.1874 Kaplice,r.Schefflhoferová, vdova, otec : Jan, r.Anna, r.Klečková.
1955 : Buriánková Anna (z.1.4.1955 ), n.19.8.1863 Žďár, r.Polanská, otec : Josef, matka : Kateřina, r.Hovorková. Vdova po Janovi, zedníkovi.
1955 : Vítová Marie ( z.24.4.1955 ), n.26.1.1867 Letovice, vdova po Františkovi.
1955 . Švehla František (z.22.6.1955 ) n.5.5.1873 Mečichov, svobodný, otec : Antonín, matka : Marie, r.Klečková.
1955 : Tík Josef ( z.28.6.1955 ), n.19.1.1965 Krašlovice, otec : Jan, matka : Marie, r.Kržová, vdovec po Kateřině, r.Krumpové.
1955 : Troblová Marie ( z.4.8.1955 ), n.8.10.1871 Čichtice, r.Sladová, otec Vojtěch.
1955 : Záleská Anna ( z.10.9.1955 ), n.19.7.1871 Strašín, r.Kramlová, vdova, otec : Kašpar, matka : Julie r.Robová.
1955 : Žáková Marie ( z.11.10.1955 ), n.4.11.1874 Skočice, r.Černá, vdova po Matějovi, obuvníkovi. Otec : Josef, matka : Kateřina, r.Kubová.
1955 : Hanelová Kateřina ( z.23.10.1955 ) n.8.11.1864 Netolice, r.Kozlová, otec Jan, matka : Alžběta, r.Partlová. Vdova po Janovi.
1955 : Krčmářová Marie ( z.30.10.1955 ), n.9.5.1878 Velký Zdíkov, r.Petrová, vdova.

Čp.22 ( st.č.149 ) ul.Elektrárenská / Žižkovo náměstí :

1857 : Matěj Hovorka, kolář a majitel chalupy. Pocházel z Mutěnic.
Zborník Martin. Tlapa Jan ze Křtětic.
Machník Franz, puškař. Bošovská Marie.
Minařík Josef.
1880 : Koňáková Rosálie, Šmrha Vojtěch.
1910: Majitel domu: Šmrha Vojtěch, n.11.11.1849 Rábí u Sušice, ve Vodňanech od r.1876, kožešník. Manž.: Barbora, n.13.4.1849 Žichovice. Syn: Ludvík, n.25.8.1878 Vodňany, krejčí.
1918 : Šmrha Vojtěch ( z.9.1.1918 ), n.15.2.1849, kožišník, vdovec po Barboře r. Dovínové ze Žichovic.
1918 : Šmrhová Marie ( z.23.1.1918 ), n.17.6.1917, otec : Ludvík, krejčí, matka : Marie, r.Vavrušková ze Zbudova čp.26.
1920 : Šmrhová Marie ( z.30.3.1920 ), n.5.6.1877 Zbudov, r.Vavrušková, manž. Ludvík, krejčí, odd. 5.6.1877.
1921 : Šmrha Ludvík, majitel domu, n.25.8.1878 Vodňany, vdovec, krejčí. Syn : Ludvík, n.23.8.1913 Vodňany. Sestra : Masopustová Marie, n.3.8.1972, vdaná.
1935 : Šmrha Ludvík ( 14.5.1935 ) n.25.8.1878 Vodňany, hudebník, manž. Kateřina roz. Jordánová z Číčenic.
1938 : Paule Fr.
Šmrhová Kristýna, koloniál a mandl

Čp.23 ( st.č.4 ) Elektrárenská :

1857 : Leopold Smutný, kovář a majitel domu. Jan Smutný, majitel pozemku.
Marie Hančuchová. Antonín Fišer, n.1834, tov.kovářský z Blatné.
Jan Pecha, n.1832, tov. kovářský, ze Dřítně. František Tesař, učedník kovářský, n.1842, ze Záblatí, okr. Hluboká.
Michal Stožický, obuvník. Václav Příbramský.
1870 : Smutný, kovář : dcera Marie n.1859, dcera Leopoldina n.1858.
1870 : Žahour, krupař : syn Anton, n.1858.
1870 : Žahour, pekař : dcera Barbora n.1861.
1880 : Hromádka Karel, Smutný Leopold, Žahour Jan.
1910: Majitel domu: Kvasnička Martin.
Nájemníci. Handschuh Jan, n.15.6.1838 Skály, ve Vodňanech od r.1893, penzista c.k.drah. Manž.: Marie, n.24.12.1840 Putim. Syn: Václav: n.5.11.1871 Nakvasov (Přeštice), ve Vodňanech od r.1906, pensista c.k.drah.
Pudivítr Matěj, n.22.2.1874 Velký Bor, ve Vodňanech od r.1906, zedník. Manž.: Alžběta, n.19.11.1874 Libějovice. Syn: Jan, n.22.1.1909.
Heller Jan, n.7.6.1874 Vodňany, obchod se smíšeným zbožím. Manž.: Antonie, n.10.6.1875 Vodňany. Děti: Antonie: n.9.6.1905. Vlasta, n.5.2.1909. Personál: Pavesová Marie, n.22.1.1895 Ústaleč (Klatovy), služka.
1913 : Louženský Matěj, krejčí.
1921 : Kvasnička Jan, majitel domu.
Nájemníci : Varyš Antonín, n.28.5.1874 Újezd, ve V. od 1907, železniční dělník. Manž.: Marie, n.26.10.1873 Lidmovice. Děti : František, n.28.6.1913. Antonín n.11.10.1908. Jan n.29.11.1915.
Borovanský Karel, n.2.11.1858, Strakonice, svob., ve Vodňanech or.r.1886. Otec : Václav, n.26.2.1933 Strakonice, ve Vodňanech od r.1885. Sestra : Borovanská Marie, n.16.12.1861 Strakonice, svob.
Louženská Alžběta, vdova, n.19.11.1872 Bavorovské Hory, ve Vodňanech od r.1903, švadlena. Děti : Marie, n.21.6.1903 v knihtiskárně. Jan, n.26.8.1904 Vodňany, učeň ve strojnictví. Růžena, 20.9.1906, posluhovačka.
Louženský Matěj, n.21.2.1874 Vodňany, krejčovský pomocník, manž. Kateřina, n.13.2.1878 Vodňany. Děti : Anna, n.4.2.1903 dámská krejčová. Alžběta n.15.11.1906. Marie, n.17.12.1910 Vodňany. Antonín, n.22.3.1913. Jaroslav, n.16.3.1916 Vodňany.
1924 : Tomáš Justin ohlásil otevření sběrny prádla
1925 (21.11.) : Tomáš a Rosálie Justýnovi z Vodňan prodali část budovy s přísl. za 35 tis. Tomášovi Holátovi ml.
1927 : Borovanský Václav ( z.14.2.1927 ), n.26.2.1833 Strakonice, sedlář, vdovec po Rosálii,r. Švarcové z Březnice.
1931 : Tomáš Holát, krejčí
1935 : Justýn, obchod.
1938 : Holát Václav (z.11.9.1938 ), 70 let, předseda Společenstva krejčích. Pozn.: údaje z Vn.
1955 : Holátová Anna (z.19.1.1955 ), n.5.6.1876 Drahonice, r.Tlapová, otec : Jan, matka : Alžběta, r.Bělová.

Poz.: Justin Tomáš, krejčí, prodejce piva, n.5.12.1869 Češnovice – z.29.3.1948 Praha, vdovec po Rosálii, roz. Ellové z Vodňan ( pozn.: v matrice z. – rodiště Sudoměř, pov. bývalý hostinský, zemřel v Praze 28.3.1948 )

Čp.24 ( st.č.104 ) ul.A.Křížka :

1857 : majitel není znám.
1870 : Knecht, hostinský : syn Leopold.
1880 : Krupský Vincenc, Makovička Emanuel, Schönberger David, Bláhová Anna,
Hanzlovský Jan.
1910: Majitel domu: Heller Jan.
Nájemníci: Velíšek Otakar, n.30.7.1884 Vodňany, hostinský, svobodný.
Pšeidl Josef, n.18.3.1867 Sušice, sluha u u c.k. berního úřadu, ve Vodňanech od r.1905. Manž.: Marie, n.25.12.1875 Křivoklát. Děti: Leopold, n.17.11.1901. Josef, n.24.2.1906.
1921 : Heller Jan, majitel domu, vdovec, n.7.5.1874 Vodňany, kupec. Dcera : Vlasta, n.5.2.1909 Vodňany.
Švagrová : Jílová Marie, svob., n.25.8.1885, kuchařka. Kuna Zdeněk, syn zemřelé švagrové, n.12.11.1916.
Zaměstnanci : Janák Josef, obchodní příručí, n.30.6.1900 Dříteň.
Cháďa Jan, učedník, svob., n.20.6.1904 Bílsko. Vilímková Marie, služebná, vdova, n.4.4.1895 Vlachovo Březí.
Žahour Adolf, n.17.6.1893 Vodňany, hostinský a řezník, manž. Anna, n.12.5.1895 Bavorov. Fleischmannová Marta, n.30.5.1903 Bavorov.
Žák František, n.29.9.1846 Velký Újezd, majitel rolnické usedlosti a hostince, manž. Anna, n.20.8.1870 Chelčice.
1930 : Bačková Věra (z.22.11.1930 ), n.14.7.1930 Vodňany, otec : Štěpán, mlynářský dělník, matka : Marie, r.Kržová. Pozn.: matrika z. CČH.
1938 : Zástava Eduard - rest. Na růžku.
1939 : Zástava František
1945 : Brožovský Miroslav ( z.19.2.1945 ), n.30.10.1944, otec : Emanuel, matka : Terezie, roz. Krejčová
1949 : Brožovský Emanuel ( z.5.7.1949 ), n.25.11.1904 Chamulice u Sušice, mlynářský, manž. Terezi, r.Krejčová.
1950 : Zástavová Rosálie ( z.21.1.1950 ), n.27.10.1872 Neznašov, r.Lindušková, vdova po hostinském.

Zástava Eduard, restaurace
názvy hospody : Mexiko ( kol.1930 ), u Zástavů, U Anduly ( pol.70 let. – Dubská ), u partizána ( pol.80 let – Fedor ). Dnes majitel město, rest.
Heller Jan – obchod ( později prodejna kožešin a klobouků ).

Čp.25 ( st.č.211 ) ul.Elektrárenská :

1857 : Filip Trubka, tovaryš tesařský a majitel domu.
Tomáš Veverka.
1870 : Bednář : dcera Anna n.17.7.1859, Matěj nemanželský syn n.1860.
1880 : Fürst Matěj.
1910: Majitel domu: Lipanská Marie, n.8.1.1862 Pohorovice, ve Vodňanech od r.1888, vdova po Tomášovi, hrobařská živnost. Syn: Tomáš, n.21.12.1895 Vodňany, zámečnický učeň. Nevlastní syn: Lipanský Jan, n.24.6.1883 Vodňany, hrobař.
1916 : Mareš František (z.27.1.1916 ), n.1846, vdovec po Alžbětě, r. Šílené z Malého Zablatí.
1921 : Lipanský Tomáš, majitel domu, Vitice.
Nájemníci : Čech František, n.18.10.1855 Údraž, ve Vodňanech od r.1880, dělník v zemědělství, manž. Anna, n.29.4.1859 Krč.
1926 : Lipanská Blažena (z.29.5.1926 ), n.24.1.1926, otec : Tomáš, strojník, matka : Alžběta, r.Reichotová ze Křtětic.
1916 : Parth Václav ( z.29.6.1916 ), n.27.9.1841, býv. zámečník, vdovec po Marii roz. Bäum.
1932 : Soukup Miroslav (z.31.1.1932 ) n.26.8.1930, otec : František, dělník v pivovaře, matka : Anna, r. Křížová. Pozn.: matrika z.CČH.
1938 : Procházková Marie (z.21.4.1938 ), n.14.2.1877 Nakří, r.Pomejová, manž, Václav, topič v elektrárně. Matrika z. CČH.
01.06.2008 00:00:00 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se